Монографії

Pest management in forests of Eastern Europe (Manual)
Pest management in forests of Eastern Europe (Manual)
2022

Tokarieva O., Meshkova V., Puzrina N. Pest management in forests of Eastern Europe (Manual). NUBiP of Ukraine, 2022. 285 pp. (англ. мовою, для магіст…

Читати

Ліси в умовах сучасних викликів
Ліси в умовах сучасних викликів
2022

Ліси в умовах сучасних викликів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і здобувачів (20 жовтня 2022 року, м. Харків). – Харків, 2022. – 93 с.

Forests in the face of co…

Читати

Аеротехногенна трансформація лісів України
Аеротехногенна трансформація лісів України
2021

«Аеротехногенна трансформація лісів України». Частина 1 Забруднення атмосфери викидами сірко та азот утримуючих фітотоксикантів та важких металів. 

 

Читати


Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем: навчальний посібник
Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем: навчальний посібник
2021

Пузріна Н. В., Мєшкова В. Л., Миронюк В. В., Бондар А. О., Токарєва О. В., Бойко Г. О. 

 

 

Читати


Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС
Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС
2021

Борисенко О. І., Мєшкова В. Л. Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС: Монографія. Х. : Планета-Прінт, 2021. – 148 с. 

 

 

Читати


Ліси Східного Полісся України: структура, продуктивність, формування та відтворення
Ліси Східного Полісся України: структура, продуктивність, формування та відтворення
2021

Автор: Анатолій Миколайович Жежкун – директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Читати


Пірогенна трансформація сосняків України
Пірогенна трансформація сосняків України
2021

Ворон В. П., Коваль І. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є., Ткач О. М., Борисенко В. Г., Тимощук І. В., Бологов О. Ю. Пірогенна трансформація сосняків України.  Читати


Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України
Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України
2021

Соломаха Н. Г., Мажула О. С., Фучило Я. Д. Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України. – К.: ФОП Ямчинський О. В., 2020. – 259 с. 

 

Читати

150 років експериментальних і науково-дослідних робіт в лісових насадженнях ДП "Тростянецьке ЛГ"
150 років експериментальних і науково-дослідних робіт в лісових насадженнях ДП "Тростянецьке ЛГ"
2020

Чигринець В. П., Ігнатенко В. А., Зубко В. І. 150 років експериментальних і науково-дослідних робіт в лісових насадженнях ДП «Тростянецьке ЛГ.»  – Тростянець: 2020. – 126 с.

Читати


Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України
Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України
2020

Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України / Під ред. В.Л. Мєшкової. Виконавці: В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна, Ю.Є. Скрильник, О.В. Зінченко, І.М. Соколова, К. В. Давиденко, С.В. Назаренко, І.О. Бобров, О.І. Борисенко, В.Л. Борисова, Я.В.…

Читати

Дендрологія. Голонасінні
Дендрологія. Голонасінні
2015

Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А.Лось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

У систематичному порядку подано дендрологічну характеристику голонасінних деревних рослин, аборигенних чи інтродукованих в умовах України. наведено їхні біологічні, морфологічні, екологічні та лісівничі властивості.

Описані найбільш поширені цінні декоративні форми т…

Читати

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
2015

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник. – Луцьк: Ініціал, 2015. – 400 с. Науково-інформаційне видання – вагоме започаткування новітнього етапу фундаментальних і прикладних досліджень відомих в історії лісів степової Донеччини. Розширений масив інформаційно-аналітичних даних об’єктивно відображає еволюцію самобутніх природних лісів, основні періоди і досягнення штучного лісорозведення, стан та динаміку сучасних лісових покривів. Книга …

Читати