Автор: Анатолій Миколайович Жежкун – директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Ліси Східного Полісся України: структура, продуктивність, формування та відтворення

У монографії висвітлено історію, становлення та сучасні проблеми формування й відтворення лісів Східного Полісся України. Розглянуто структурно-функціональні особливості, сучасний стан та продуктивність деревостанів. Визначено ефективність систем рубок головного користування для природного та штучного відтворення лісів. Узагальнено наукові результати стаціонарних досліджень рубок поліпшення якісного складу лісів.

Книга призначена/буде цікавою для працівників лісового господарства, науковців, викладачів та студентів лісогосподарських факультетів вищих навчальних закладів.

У монографії узагальнено результати наукових досліджень, які проводять під постійним керівництвом та з безпосередньою участю автора у лісовому фонді Східного Полісся України з 2003 року. Автор завдячує працівникам ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція»: старшому науковому співробітнику Галіву М. О., кандидату економічних наук старшому науковому співробітнику Жежкун І. М., кандидатам сільськогосподарських наук науковим співробітникам Порохнячу І. В., Дем’яненко Л. В., Боброву І. О. – за участь у дослідженнях та допомогу зі збору матеріалів, що використані в роботі. Особлива вдячність – директору УкрНДІЛГА, члену-кореспонденту НААН України, доктору сільськогосподарських наук, професору Ткачу В. П., науковцям: доктору біологічних наук, професору Криницькому Г. Т., докторам сільськогосподарських наук професорам Гойчуку А. Ф., Дебринюку Ю. М., Алексєєву І. О., Мєшковій В. Л., кандидату сільськогосподарських наук доценту Ведмідю М. М., кандидату сільськогосподарських наук старшому науковому співробітнику Усцькому І. М. за цінні зауваження та обмін думками. Автор також висловлює подяку працівникам державних лісогосподарських підприємств за сприяння у проведенні наукових досліджень.