Шкідники і збудники хвороб деревних декоративних рослин (частина 2): навчальний посібник / Н.В. Пузріна, В.Л. Мєшкова. Київ : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2024. 219 с.

ISBN 978-617-8368-14-2

УДК 630*2:630*27*630*44:632

У навчальному посібнику наведено відомості про збудників хвороб рослин, розглянуто класифікацію й типи хвороб, наведено характеристику фітопатогенних вірусів, бактерій, грибів, рослин-паразитів. У представленій другій частині акцентується увага на основних збудниках хвороб, шкідливих для декоративних деревних рослин. Для найпоширеніших видів збудників надається характеристика симптомів та особливостей ураження. Для кращого сприйняття навчального матеріалу в посібнику наведено ілюстративний матеріал і визначник за симптомами ураження основних видів деревних і чагарникових декоративних рослин. 3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Шкідники і збудники хвороб деревних декоративних рослин». Багато кольорових ілюстрацій у тексті та в додатку.

Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового та садово-паркового господарства.

Pests and pathogens of ornamental trees (part 2): study guide / N.V. Puzrina, V.L. Meshkova Kyiv: Editorial and publishing department of NUBiP of Ukraine, 2024. 219 p.

The study guide provides information on the causative agents of tree diseases, considers the types of diseases, and describes phytopathogenic viruses, bacteria, fungi, and plant parasites. In the second part, attention is paid to the main causative agents of diseases harmful to decorative trees. For the most common types of pathogens, a description of the symptoms and characteristics of the lesion is provided. The photos and a key for identification of the main ornamental tree plants are provided.

The study guide corresponds to the curriculum of the discipline "Pests and pathogens of woody ornamental plants". The manual will be useful for students, post-graduate students, doctoral students, teachers of higher education institutions, and specialists in forestry and horticulture.