Монографії

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
2015

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А.А.Лісняк, Г.В.Тітенко, Т.Ю.Усатий]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень ек…

Читати

Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дiбровах Лівобережної України
Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дiбровах Лівобережної України
2014

Ведмідь М. М., Жежкун А. М.  Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дiбровах Лівобережної України. Суми: Вид-во Сумського національного аграрного університету, 2014. 266 с., 57 табл., 28 ри., 4 дод.

Читати


STATE OF FOREST GENETIC RESOURCES IN UKRAINE
STATE OF FOREST GENETIC RESOURCES IN UKRAINE
2014

State of Forest Genetic Resources in Ukraine. S.A.Los, L.I.Tereshchenko, Yu.І.Gayda, P.М.Ustimenko et al. Kharkiv : PLANETA-PRINT, 2014. – 138 p. 

Читати


Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
2013

Ткач В.П., Агапонов Н.Н. Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма: Монография. – Х.: Планета-принт, 2013. – 320 с.

У монографії показано сучасний стан захисних насаджень Криму. Обґрунтовано шляхи підвищення їхньої стійкості. Уточнена технологія окультурення еродованих гірських схилів, яйл і кам'янистих земель під лісові насадження. З урахуванням експозиції …

Читати

Моніторинг та підвищення стійкості антропотехногенно порушених лісів
Моніторинг та підвищення стійкості антропотехногенно порушених лісів
2011

 

Моніторинг та підвищення стійкості антропотехногенно порушених лісів. Збірник рекомендацій УкрНДІЛГА. –Харків: Нове слово, – 2011. – 304 с.

У збі…

Читати

Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье
Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье
2011

Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье. Антюхова О.В., Мешкова В.Л. Читати


Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні
Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні
2010

Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні: монографія / за ред. С.А.Балюка та Л.Л.Товажнянського.  — Харків: НТУ «ХПІ», 2010. — 460 с.

ISBN 978-966-59…

Читати

Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення  на південному сході України
Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення на південному сході України
2009

Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення  на південному сході України. Збірник наукових праць / Під редакцією В. О. Бородавка. — Донецьк: Видавництво «Технопак», 2009. — 166 с. Іл. — 22.<…

Читати

Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
2009

Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. – Х.: Планета-принт, 2009. – 382 с. [123 рис., 80 табл., библ. 303]

Розглянуті періодичні явища в житті неживої та живої природи,…

Читати

Лесные формации Крыма и их экологическая роль
Лесные формации Крыма и их экологическая роль
2009

Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их экологическая роль. – Х.: Планета-принт, 2009. – 405 с.

Розглянуті сучасна характеристика, структура і екологічна роль лісових форм…

Читати

Воспроизводство спелых сосновых древостоев
Воспроизводство спелых сосновых древостоев
2009

Рябоконь А.П. Воспроизводство спелых сосновых древостоев. – Х.: Новое слово, 2009. – 172 с.

Розглянуті зміни якісних показників стовбурів, фізико-механічних властивостей деревини залежно від густоти соснових насаджень…

Читати

Сільськогосподарська екологія
Сільськогосподарська екологія
2009

Сільськогосподарська екологія : Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. – Х.: Еспада, 2009. – 624 с.

Видання, рекомендоване Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів …

Читати