Монографії

Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства
Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства
2008

Букша І. Ф., Бутрим О. В., Пастернак В. П. Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства. Монографія. – Х. : ХНАУ, 2008. 232 с. У монографії розлянуто особливості динаміки вуглецю в системах землекористування і лісового господарства, наведено огляд сучасних методів оцінювання та інвентаризації запасів вуглецю на землях різних категорій. Викладені результати досліджень є корисними для вдосконалення науков…

Читати

Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник
Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник
2008

Бондарук Г.В., Букша І.Ф. Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник. Монографія – Х.: УкрНДІЛГА, КП Друкарня № 13, 2008. – 172 с. В книзі розглядаються практичні аспекти сертифікації ведення лісового господарства та лісової продукції згідно вимог стандартів Лісової Опікунської Ради (ЛОР – FSC). Призначена для фахівців лісового господарства, охорони природи, науковців та інших зацікавлених сторін, які опікуються пробле…

Читати

Сучасний стан і перспективи географічних культур В.Д.Огієвського
Сучасний стан і перспективи географічних культур В.Д.Огієвського
2008

Терещенко Л.І., Самодай В.П., Мороз В.В. Сучасний стан і перспективи географічних культур В.Д.Огієвського та інших селекційних об'єктів сосни звичайної в Собицькому лісництві ДП "Шосткинське ЛГ" Сумської області. - Х., 2008.-126 с. Табл.23. Ил.17. Библ.: 185 найм.: Подано результати досліджень найстаріших в Україні географічних культур. Запропоновано комплексну оцінку різних кліматипів сосни в умовах Сумського Полісся.

Читати

Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів
Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів
2002

Мєшкова В.Л. Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів. Харків: Майдан, 2002. – 244 с., 3…

Читати