Монографії

STATE OF FOREST GENETIC RESOURCES IN UKRAINE
STATE OF FOREST GENETIC RESOURCES IN UKRAINE
2014

State of Forest Genetic Resources in Ukraine. S.A.Los, L.I.Tereshchenko, Yu.І.Gayda, P.М.Ustimenko et al. Kharkiv : PLANETA-PRINT, 2014. – 138 p. 

Читати


Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
2013

Ткач В.П., Агапонов Н.Н. Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма: Монография. – Х.: Планета-принт, 2013. – 320 с.

У монографії показано сучасний стан захисних насаджень Криму. Обґрунтовано шляхи підвищення їхньої стійкості. Уточнена технологія окультурення еродованих гірських схилів, яйл і кам'янистих земель під лісові насадження. З урахуванням експозиції …

Читати

Моніторинг та підвищення стійкості антропотехногенно порушених лісів
Моніторинг та підвищення стійкості антропотехногенно порушених лісів
2011

 

Моніторинг та підвищення стійкості антропотехногенно порушених лісів. Збірник рекомендацій УкрНДІЛГА. –Харків: Нове слово, – 2011. – 304 с.

У збі…

Читати

Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье
Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье
2011

Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье. Антюхова О.В., Мешкова В.Л. Читати


Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні
Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні
2010

Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні: монографія / за ред. С.А.Балюка та Л.Л.Товажнянського.  — Харків: НТУ «ХПІ», 2010. — 460 с.

ISBN 978-966-59…

Читати

Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення  на південному сході України
Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення на південному сході України
2009

Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення  на південному сході України. Збірник наукових праць / Під редакцією В. О. Бородавка. — Донецьк: Видавництво «Технопак», 2009. — 166 с. Іл. — 22.<…

Читати

Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
2009

Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. – Х.: Планета-принт, 2009. – 382 с. [123 рис., 80 табл., библ. 303]

Розглянуті періодичні явища в житті неживої та живої природи,…

Читати

Лесные формации Крыма и их экологическая роль
Лесные формации Крыма и их экологическая роль
2009

Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их экологическая роль. – Х.: Планета-принт, 2009. – 405 с.

Розглянуті сучасна характеристика, структура і екологічна роль лісових форм…

Читати

Воспроизводство спелых сосновых древостоев
Воспроизводство спелых сосновых древостоев
2009

Рябоконь А.П. Воспроизводство спелых сосновых древостоев. – Х.: Новое слово, 2009. – 172 с.

Розглянуті зміни якісних показників стовбурів, фізико-механічних властивостей деревини залежно від густоти соснових насаджень…

Читати

Сільськогосподарська екологія
Сільськогосподарська екологія
2009

Сільськогосподарська екологія : Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. – Х.: Еспада, 2009. – 624 с.

Видання, рекомендоване Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів …

Читати

Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
2008

Ворон В.П. Івашинюта С.В, Коваль І.М., Бондарук М.А. Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції.

Книга присвячена вивченню екологічних проблем лісів зеленої зони м. Рівне та виявленню особл…

Читати

Лісові меліорації: термінологічний словник
Лісові меліорації: термінологічний словник
2008

Гладун Г. Б. Лісові меліорації: термінологічний словник / Григорій Гладун.- 2-ге вид., доп. - X.: Нове слово, 2008. - 244 с. Термінологічний словник розроблений на основі навчальної програми, затвердженої науково-методичною комісією за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство" з метою уніфікації та узагальнення спеціальних термінів. Словник може бути використаний у практичній діяльності працівників лісового господарства, проектни…

Читати