СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УкрНДІЛГА


ТКАЧ Віктор Петрович

голова ради, директор інституту, член-кореспондент НАН і НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор


МУСІЄНКО Сергій Іванович

заступник голови Ради, заступник директора інституту, завідувач відділу лісівництва та економіки лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник


КОБЕЦЬ Олексій Володимирович

секретар Ради, учений секретар інституту, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник


БУКША Ігор Федорович

член ради, завідувач відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник


ДАВИДЕНКО Катерина Валеріївна

член ради, старший науковий співробітник відділу ентомології, фітопатології та фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент


ДИШКО Валентина Андріївна

член ради, голова профспілкового комітету інституту, старший науковий співробітник сектору фітопатології, кандидат сільськогосподарських наук


КАЛАШНІКОВ Андрій Олегович

член ради, завідувач сектору економіки лісового господарства, кандидат економічних наук


ЛОСЬ Світлана Анатоліївна

член ради, завідувач відділу селекції, генетики та біотехнології, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник


МЄШКОВА Валентина Львівна

член ради, головний науковий співробітник відділу ентомології, фітопатології та фізіології, доктор сільськогосподарських наук, професор


МОСТЕПАНЮК Андрій Андрійович

член ради, директор ДП «Харківська ЛНДС»


ОБОЛОНИК Ірина Василівна

член ради, завідувач відділу наукової-технічної інформації, інтелектуальної власності, інновацій та патентної діяльності, кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник


ПАСТЕРНАК Володимир Петрович

член ради, головний науковий співробітник відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування, доктор сільськогосподарських наук, професор


ПОЛУПАН Анатолій Васильович

член ради, в. о. завідувача відділу новітніх інформаційних технологій, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник


РУМЯНЦЕВ Максим Григорович

член ради, завідувач відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник


СИДОРЕНКО Світлана Вікторівна

член ради, голова ради молодих вчених інституту, старший науковий співробітник відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення кандидат сільськогосподарських наук


СИДОРЕНКО Сергій Григорович

член ради, завідувач сектору екології лісу, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник


ТОРОСОВ Артем Сергійович

член ради, провідний науковий співробітник сектору економіки лісового господарства, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник


ТОРОСОВА Лілія Олександрівна

член ради, завідувач сектору біотехнології, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник


УСЦЬКИЙ Іван Мирославович

член ради, провідний науковий співробітник сектору фітопатології, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник