Монографії

«Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України»
«Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України»
2021

Соломаха Н. Г., Мажула О. С., Фучило Я. Д. Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України. – К.: ФОП Ямчинський О. В., 2020. – 259 с. 

Читати


Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України
Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України
2020

Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України / Під ред. В.Л. Мєшкової. Виконавці: В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна, Ю.Є. Скрильник, О.В. Зінченко, І.М. Соколова, К. В. Давиденко, С.В. Назаренко, І.О. Бобров, О.І. Борисенко, В.Л. Борисова, Я.В.…

Читати

Дендрологія. Голонасінні
Дендрологія. Голонасінні
2015

Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А.Лось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

У систематичному порядку подано дендрологічну характеристику голонасінних деревних рослин, аборигенних чи інтродукованих в умовах України. наведено їхні біологічні, морфологічні, екологічні та лісівничі властивості.

Описані найбільш поширені цінні декоративні форми т…

Читати

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
2015

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник. – Луцьк: Ініціал, 2015. – 400 с. Науково-інформаційне видання – вагоме започаткування новітнього етапу фундаментальних і прикладних досліджень відомих в історії лісів степової Донеччини. Розширений масив інформаційно-аналітичних даних об’єктивно відображає еволюцію самобутніх природних лісів, основні періоди і досягнення штучного лісорозведення, стан та динаміку сучасних лісових покривів. Книга …

Читати

Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
2015

Калашніков А.О. Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора6 монографія. – Х.: ФОП Панов А.М. – 171 с. У монографії досліджено теоретичні засади й виокремлено складові та пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору за його складовими, зокрема лісового господарства. Проаналізовано стан та тенденції інвестиційного забезпечення аграрного сектору. обґрунтовано метод…

Читати

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
2015

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А.А.Лісняк, Г.В.Тітенко, Т.Ю.Усатий]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень ек…

Читати

Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
2013

Ткач В.П., Агапонов Н.Н. Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма: Монография. – Х.: Планета-принт, 2013. – 320 с.

У монографії показано сучасний стан захисних насаджень Криму. Обґрунтовано шляхи підвищення їхньої стійкості. Уточнена технологія окультурення еродованих гірських схилів, яйл і кам'янистих земель під лісові насадження. З урахуванням експозиції …

Читати

Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
2009

Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. – Х.: Планета-принт, 2009. – 382 с. [123 рис., 80 табл., библ. 303]

Розглянуті періодичні явища в житті неживої та живої природи, зв’язок із ними сезонного розвитку комах-хвоєлистогризів і спалахів їх масового розмноження. Запропоновані методичні підходи до прогнозування сезонного розвитку комах-хвоєли…

Читати

Лесные формации Крыма и их экологическая роль
Лесные формации Крыма и их экологическая роль
2009

Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их экологичес¬кая роль. – Х.: Планета-принт, 2009. – 405 с. Розглянуті сучасна характеристика, структура і екологічна роль лісових формацій Крыму. Запропоновані комплексні методи господарювання для забезпечення збалансованого розвитку гірських лісів з урахуванням збереження їх екологічних функцій. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів ВНЗ і технікумів, а також фахівців л…

Читати

Воспроизводство спелых сосновых древостоев
Воспроизводство спелых сосновых древостоев
2009

Рябоконь А.П. Воспроизводство спелых сосновых древостоев. – Х.: Новое слово, 2009. – 172 с.

Розглянуті зміни якісних показників стовбурів, фізико-механічних властивостей деревини залежно від густоти соснових насаджень, обрізки сучків на стовбурах. Проаналізовано динаміку сортимент¬ної структури, розрахунок віку технічної стиглості деревостанів. Оптимізована густота чистих соснових насаджень…

Читати

Сільськогосподарська екологія
Сільськогосподарська екологія
2009

Сільськогосподарська екологія : Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. – Х.: Еспада, 2009. – 624 с. Видання, рекомендоване Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Розглянуто екологічні проблеми рослинництва, тваринництва, методичні питання моніторингу агроекосистем і лісу, особливості мікроклімату у полезахисних…

Читати

Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
2008

Ворон В.П. Івашинюта С.В, Коваль І.М., Бондарук М.А. Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції Книга присвячена вивченню екологічних проблем лісів зеленої зони м. Рівне та виявленню особливостей трансформації компонентів лісових екосистем в умовах антропотехногенного навантаження. Аеротехногенні викиди, поряд із повітрям, забруднюють опади, підстилку та ґрунт. Встановлено основні тенденції розвитку деревостанів техногенних зон Р…

Читати