Монографії

Вільхові ліси Лівобережного Лісостепу України: стан та продуктивність
Вільхові ліси Лівобережного Лісостепу України: стан та продуктивність
2020

Вільхові ліси Лівобережного Лісостепу України: стан та продуктивність: монографія. / Бугайов С.М., Пастернак В.П.  — Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. — 108 с.

Читати


Екологічна ситуація в зоні впливу Зміївської ТЕС
Екологічна ситуація в зоні впливу Зміївської ТЕС
2019

Екологічна ситуація в зоні впливу Зміївської ТЕС / за редакцією С. А. Балюка, А. І. Фатєєва, В.П.Ворона та ін. — Х. Бровін О.В., 2019. — 90с.

ISBN 978-617-7738-45-8

Читати


Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся
Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся
2018

Мєшкова В.Л., Бобров І.О.

Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся: Монографія / В. Л. Мєшкова, О. І. Бобров. — Х.: Планета-прінт, 2018. — 182с.

Читати


Уразливість лісів України до зміни клімату
Уразливість лісів України до зміни клімату
2018

Уразливість лісів України до зміни клімату. Монографія / А.З. Швиденко, І.Ф. Букша, С.В. Краковська.—Київ: Ніка-центр, 2018. — 184с.

ISBN 978-966-521-719-0

Читати

Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у Придонецьких борах
Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у Придонецьких борах
2017

Мєшкова В.Л., Соколова І.М. Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у Придонецьких борах : Монографія / В.Л.Мєшкова, І.М.Соколова. — Х.,Пданета_Прінт, 2017. — 160с., 6с.іл.

ISBN 978-617-7229-79-6

Наведено результати досліджень стовбурових комах- шкідників незімкнених соснових культур.  Досліджені біологічні та екологічні особливості найбільш поширених  і небезпечних видів  вели…

Читати

Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України: збірник наукових праць. Вип.3.
Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України: збірник наукових праць. Вип.3.
2016

Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України: збірник наукових праць: Вип.3. — Новгород-Сіверський: ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС», 2016. —140 с.

 

У збірнику вміщені статті з питань лісознавства, лісівництва,…

Читати

Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області
Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області
2016

Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області: Монографія / В. Л. Мєшкова, М. С. Колєнкіна. — Х. Планета-прінт, 2016. — 182с.

ISBN 978-617-7229-29-1 Читати


Дендрологія. Голонасінні
Дендрологія. Голонасінні
2015

Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А.Лось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

У систематичному порядку подано дендрологічну характеристику голонасінних деревних рослин, аборигенних чи інтродукованих в умовах України. наведено їхні біологічні, морфологічні, екологічні та лісівничі властивості.

Описані найбільш поширені цінні декоративні форми т…

Читати

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
2015

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник. – Луцьк: Ініціал, 2015. – 400 с. Науково-інформаційне видання – вагоме започаткування новітнього етапу фундаментальних і прикладних досліджень відомих в історії лісів степової Донеччини. Розширений масив інформаційно-аналітичних даних об’єктивно відображає еволюцію самобутніх природних лісів, основні періоди і досягнення штучного лісорозведення, стан та динаміку сучасних лісових покривів. Книга …

Читати

Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
2015

Калашніков А.О. Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора: монографія. – Х.: ФОП Панов А.М. – 171 с.

У монографії досліджено теоретичні засади й виокремлено складові та пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору за його складовими, зокрема лісового господарства. Проаналізовано стан та…

Читати

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
2015

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А.А.Лісняк, Г.В.Тітенко, Т.Ю.Усатий]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень ек…

Читати

Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дiбровах Лівобережної України
Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дiбровах Лівобережної України
2014

Ведмідь М. М., Жежкун А. М.  Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дiбровах Лівобережної України. Суми: Вид-во Сумського національного аграрного університету, 2014. 266 с., 57 табл., 28 ри., 4 дод.

Читати