Монографії

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
2015

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А.А.Лісняк, Г.В.Тітенко, Т.Ю.Усатий]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень ек…

Читати

Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
2013

Ткач В.П., Агапонов Н.Н. Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма: Монография. – Х.: Планета-принт, 2013. – 320 с.

У монографії показано сучасний стан захисних насаджень Криму. Обґрунтовано шляхи підвищення їхньої стійкості. Уточнена технологія окультурення еродованих гірських схилів, яйл і кам'янистих земель під лісові насадження. З урахуванням експозиції …

Читати

Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
2009

Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. – Х.: Планета-принт, 2009. – 382 с. [123 рис., 80 табл., библ. 303]

Розглянуті періодичні явища в житті неживої та живої природи, зв’язок із ними сезонного розвитку комах-хвоєлистогризів і спалахів їх масового розмноження. Запропоновані методичні підходи до прогнозування сезонного розвитку комах-хвоєли…

Читати

Лесные формации Крыма и их экологическая роль
Лесные формации Крыма и их экологическая роль
2009

Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их экологичес¬кая роль. – Х.: Планета-принт, 2009. – 405 с. Розглянуті сучасна характеристика, структура і екологічна роль лісових формацій Крыму. Запропоновані комплексні методи господарювання для забезпечення збалансованого розвитку гірських лісів з урахуванням збереження їх екологічних функцій. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів ВНЗ і технікумів, а також фахівців л…

Читати

Воспроизводство спелых сосновых древостоев
Воспроизводство спелых сосновых древостоев
2009

Рябоконь А.П. Воспроизводство спелых сосновых древостоев. – Х.: Новое слово, 2009. – 172 с.

Розглянуті зміни якісних показників стовбурів, фізико-механічних властивостей деревини залежно від густоти соснових насаджень, обрізки сучків на стовбурах. Проаналізовано динаміку сортимент¬ної структури, розрахунок віку технічної стиглості деревостанів. Оптимізована густота чистих соснових насаджень…

Читати

Сільськогосподарська екологія
Сільськогосподарська екологія
2009

Сільськогосподарська екологія : Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. – Х.: Еспада, 2009. – 624 с. Видання, рекомендоване Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Розглянуто екологічні проблеми рослинництва, тваринництва, методичні питання моніторингу агроекосистем і лісу, особливості мікроклімату у полезахисних…

Читати

Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
2008

Ворон В.П. Івашинюта С.В, Коваль І.М., Бондарук М.А. Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції Книга присвячена вивченню екологічних проблем лісів зеленої зони м. Рівне та виявленню особливостей трансформації компонентів лісових екосистем в умовах антропотехногенного навантаження. Аеротехногенні викиди, поряд із повітрям, забруднюють опади, підстилку та ґрунт. Встановлено основні тенденції розвитку деревостанів техногенних зон Р…

Читати

Лісові меліорації: термінологічний словник
Лісові меліорації: термінологічний словник
2008

Гладун Г. Б. Лісові меліорації: термінологічний словник / Григорій Гладун.- 2-ге вид., доп. - X.: Нове слово, 2008. - 244 с. Термінологічний словник розроблений на основі навчальної програми, затвердженої науково-методичною комісією за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство" з метою уніфікації та узагальнення спеціальних термінів. Словник може бути використаний у практичній діяльності працівників лісового господарства, проектни…

Читати

Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства
Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства
2008

Букша І. Ф., Бутрим О. В., Пастернак В. П. Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства. Монографія. – Х. : ХНАУ, 2008. 232 с. У монографії розлянуто особливості динаміки вуглецю в системах землекористування і лісового господарства, наведено огляд сучасних методів оцінювання та інвентаризації запасів вуглецю на землях різних категорій. Викладені результати досліджень є корисними для вдосконалення науков…

Читати

Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник
Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник
2008

Бондарук Г.В., Букша І.Ф. Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник. Монографія – Х.: УкрНДІЛГА, КП Друкарня № 13, 2008. – 172 с. В книзі розглядаються практичні аспекти сертифікації ведення лісового господарства та лісової продукції згідно вимог стандартів Лісової Опікунської Ради (ЛОР – FSC). Призначена для фахівців лісового господарства, охорони природи, науковців та інших зацікавлених сторін, які опікуються пробле…

Читати

Сучасний стан і перспективи географічних культур В.Д.Огієвського
Сучасний стан і перспективи географічних культур В.Д.Огієвського
2008

Терещенко Л.І., Самодай В.П., Мороз В.В. Сучасний стан і перспективи географічних культур В.Д.Огієвського та інших селекційних об'єктів сосни звичайної в Собицькому лісництві ДП "Шосткинське ЛГ" Сумської області. - Х., 2008.-126 с. Табл.23. Ил.17. Библ.: 185 найм.: Подано результати досліджень найстаріших в Україні географічних культур. Запропоновано комплексну оцінку різних кліматипів сосни в умовах Сумського Полісся.

Читати

Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів
Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів
2002

Мєшкова В.Л. Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів. Харків: Майдан, 2002. – 244 с., 3…

Читати