Монографії

Дендрологія. Голонасінні
Дендрологія. Голонасінні
2015

Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А.Лось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

У систематичному порядку подано дендрологічну характеристику голонасінних деревних рослин, аборигенних чи інтродукованих в умовах України. наведено їхні біологічні, морфологічні, екологічні та лісівничі властивості.

Описані найбільш поширені цінні декоративні форми т…

Читати

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
2015

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник. – Луцьк: Ініціал, 2015. – 400 с. Науково-інформаційне видання – вагоме започаткування новітнього етапу фундаментальних і прикладних досліджень відомих в історії лісів степової Донеччини. Розширений масив інформаційно-аналітичних даних об’єктивно відображає еволюцію самобутніх природних лісів, основні періоди і досягнення штучного лісорозведення, стан та динаміку сучасних лісових покривів. Книга …

Читати

Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
2015

Калашніков А.О. Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора6 монографія. – Х.: ФОП Панов А.М. – 171 с. У монографії досліджено теоретичні засади й виокремлено складові та пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору за його складовими, зокрема лісового господарства. Проаналізовано стан та тенденції інвестиційного забезпечення аграрного сектору. обґрунтовано метод…

Читати

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
2015

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А.А.Лісняк, Г.В.Тітенко, Т.Ю.Усатий]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень ек…

Читати

STATE OF FOREST GENETIC RESOURCES IN UKRAINE
STATE OF FOREST GENETIC RESOURCES IN UKRAINE
2014

State of Forest Genetic Resources in Ukraine. S.A.Los, L.I.Tereshchenko, Yu.І.Gayda, P.М.Ustimenko et al. Kharkiv : PLANETA-PRINT, 2014. – 138 p. ISBN 978-617-7229-06-2

The materials prepared by a group of authors in 2011 at the request of FAO, for purposes of determining …

Читати

Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
2013

Ткач В.П., Агапонов Н.Н. Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма: Монография. – Х.: Планета-принт, 2013. – 320 с.

У монографії показано сучасний стан захисних насаджень Криму. Обґрунтовано шляхи підвищення їхньої стійкості. Уточнена технологія окультурення еродованих гірських схилів, яйл і кам'янистих земель під лісові насадження. З урахуванням експозиції …

Читати

Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
2009

Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. – Х.: Планета-принт, 2009. – 382 с. [123 рис., 80 табл., библ. 303]

Розглянуті періодичні явища в житті неживої та живої природи, зв’язок із ними сезонного розвитку комах-хвоєлистогризів і спалахів їх масового розмноження. Запропоновані методичні підходи до прогнозування сезонного розвитку комах-хвоєли…

Читати

Лесные формации Крыма и их экологическая роль
Лесные формации Крыма и их экологическая роль
2009

Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их экологичес¬кая роль. – Х.: Планета-принт, 2009. – 405 с. Розглянуті сучасна характеристика, структура і екологічна роль лісових формацій Крыму. Запропоновані комплексні методи господарювання для забезпечення збалансованого розвитку гірських лісів з урахуванням збереження їх екологічних функцій. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів ВНЗ і технікумів, а також фахівців л…

Читати

Воспроизводство спелых сосновых древостоев
Воспроизводство спелых сосновых древостоев
2009

Рябоконь А.П. Воспроизводство спелых сосновых древостоев. – Х.: Новое слово, 2009. – 172 с.

Розглянуті зміни якісних показників стовбурів, фізико-механічних властивостей деревини залежно від густоти соснових насаджень, обрізки сучків на стовбурах. Проаналізовано динаміку сортимент¬ної структури, розрахунок віку технічної стиглості деревостанів. Оптимізована густота чистих соснових насаджень…

Читати

Сільськогосподарська екологія
Сільськогосподарська екологія
2009

Сільськогосподарська екологія : Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. – Х.: Еспада, 2009. – 624 с. Видання, рекомендоване Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Розглянуто екологічні проблеми рослинництва, тваринництва, методичні питання моніторингу агроекосистем і лісу, особливості мікроклімату у полезахисних…

Читати

Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції
2008

Ворон В.П. Івашинюта С.В, Коваль І.М., Бондарук М.А. Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції Книга присвячена вивченню екологічних проблем лісів зеленої зони м. Рівне та виявленню особливостей трансформації компонентів лісових екосистем в умовах антропотехногенного навантаження. Аеротехногенні викиди, поряд із повітрям, забруднюють опади, підстилку та ґрунт. Встановлено основні тенденції розвитку деревостанів техногенних зон Р…

Читати

Лісові меліорації: термінологічний словник
Лісові меліорації: термінологічний словник
2008

Гладун Г. Б. Лісові меліорації: термінологічний словник / Григорій Гладун.- 2-ге вид., доп. - X.: Нове слово, 2008. - 244 с. Термінологічний словник розроблений на основі навчальної програми, затвердженої науково-методичною комісією за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство" з метою уніфікації та узагальнення спеціальних термінів. Словник може бути використаний у практичній діяльності працівників лісового господарства, проектни…

Читати