Мєшкова В.Л., Діденко М.М., Распопіна С.П., Біла Ю.М., Горошко В.В. Природне насіннєве відновлення дуба звичайного в південній частині Лівобережного Лісостепу України. Харків: «Факт», 2024. 146 с. ISBN 978-617-8175-25-2

У виданні наведено особливості поширення дуба звичайного та оцінено продуктивність природних дубових лісів південної частини Лівобережного Лісостепу. Авторами здійснено комплексне оцінювання складових, які визначають успішність вирощування дубових лісів природного насіннєвого походження: частоти й інтенсивності плодоношення дуба, впливу біотичних чинників пошкодження жолудів на їх проростання та стан сходів, особливостей формування природного поновлення дуба звичайного під наметом лісу та на лісокультурній площі. Оцінено в динаміці до 12-річного віку стан дуба звичайного, другорядних і супутніх порід у насадженнях, сформованих на зрубах із різними варіантами догляду. Надано рекомендації стосовно моніторингу періодичності плодоношення дуба звичайного, використання попереднього поновлення й технології доглядів за природним поновленням цієї породи.

 

Meshkova V.L., Didenko M.M., Raspopina S.P., Bila Y.M., Goroshko V.V. Natural seed regeneration of European oak in the southern part of the Left-bank Forest-Steppe of Ukraine.

The analysis of experimental data about the spread of natural English oak (Quercus robur L.) stands of seed origin in the southern part of the Left-bank Forest-Steppe of Ukraine is presented. The parameters affecting the success of growing the oak forests of natural seed origin are studied, especially frequency and intensity of fruiting, the influence of biotic factors of acorn damage on their germination and young growth condition, features of European oak natural regeneration under the forest canopy and in the plots with unclosed stands, as well as the measures to promote the development of natural regeneration. The research has practical meaning for the renewal and forming of oak stands in the southern part of the Left-bank forest-steppe of Ukraine. Methodical statements on assessment of the intensity of English oak fruiting, the spatial structure of localization and vitality of natural regeneration of this species, as well as recommendations on optimal deadlines of measures on the promotion of its preservation have been implemented in the State Forest Enterprises of the region.