Пузріна Н. В., Мєшкова В. Л., Миронюк В. В., Бондар А. О., Токарєва О. В., Бойко Г. О. 

Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем: навчальний посібник.

Київ : НУБіП України, 2021.  – 274 с.

 ISBN 978-617-7878-77-2

Колектив авторів підготував навчальний посібник. У ньому розкрито визначальні принципи проведення лісопатологічного моніторингу як невід’ємної складової лісозахисту, зокрема обстеження розсадників, насаджень різних класів віку та методи моніторингу насаджень на основі даних дистанційного зондування Землі. Розглянуто особливості екології шкідливих організмів лісових екосистем і причини порушення нормального стану лісів.

3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем». Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового господарства та лісозахисту.