«Аеротехногенна трансформація лісів України». Частина 1 Забруднення атмосфери викидами сірко та азот утримуючих фітотоксикантів та важких металів. 

В. П. Ворон. «Аеротехногенна трансформація лісів України». Частина 1 Забруднення атмосфери викидами сірко та азот утримуючих фітотоксикантів та важких металів: Монографія. Х.: ТОВ "Планета-Прінт", 2021. – 257 с.

ISBN 978-617-7897-78-0

У монографії наведено теоретичні узагальнення та результати аеротехногенних змін лісових екосистем в основних природних зонах рівнинної території України під дією аеротехногенного забруднення. Дослідження базувалися на принципах порівняльної екології та проведені за загальноприйнятими в лісівництві, лісовій таксації, ґрунтознавстві, дендрохронології методиками.

Визначено тенденції й маркери забруднення снігового покриву та ґрунтів у зонах агломерацій і виробництв із домінуванням у викидах SO2, NOх, NH3 теплових електростанцій. Виявлено аномалії накопичення в ґрунтах важких металів у зоні теплових електростанцій і лужних металів у зоні цементних виробництв. Вивчено динаміку надходження опаду й формування лісової підстилки та зміни біокругообігу в лісових екосистемах України в умовах аеротехногенного забруднення. Проаналізовано зміни морфологічних і анатомічних показників хвої, пагонів, деревини та кори сосни звичайної під дією аеротехногенного забруднення. Оцінено вплив техногенного забруднення на санітарний стан сосняків і виявлено особливості змін горизонтальної та вертикальної структури лісових насаджень унаслідок дії техногенного забруднення. Виявлено особливості динаміки радіального приросту під впливом аеротехногенного забруднення. Розроблено рекомендації щодо підвищення стійкості аеротехногенно пошкоджених лісів.

Рекомендована науковцям, фахівцям лісового господарства, аспірантам і може використовуватися як навчальний посібник при підготовці студентів відповідних спеціальностей.