Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В. Лесные формации Крыма и их экологическая роль. – Х.: Планета-принт, 2009. – 405 с.

Розглянуті сучасна характеристика, структура і екологічна роль лісових формацій Крыму. Запропоновані комплексні методи господарювання для забезпечення збалансованого розвитку гірських лісів з урахуванням збереження їх екологічних функцій. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів ВНЗ і технікумів, а також фахівців лісового господарства.