Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. – Х.: Планета-принт, 2009. – 382 с. [123 рис., 80 табл., библ. 303]

Розглянуті періодичні явища в житті неживої та живої природи, зв’язок із ними сезонного розвитку комах-хвоєлистогризів і спалахів їх масового розмноження. Запропоновані методичні підходи до прогнозування сезонного розвитку комах-хвоєлистогризів, визначенню площ і меж потенційних осередків із використанням матеріалів лісовпорядкування і ГІС-технологій. Сформульовані способи здійснення стратегічного, тактичного й оператив¬ного прогнозування масових розмножень комах-хвоєлистогризів. Особливу увагу приділено питанням можливого впливу глобальних змін клімату на комах-хвоєлистогризів у лісах Україини.

Для науковців, студентів, аспірантів, викладачів, фахівців лісового господарства, захисту лісу, захистурослин,біологів, екологів.