Калашніков А.О. Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора6 монографія. – Х.: ФОП Панов А.М. – 171 с.

У монографії досліджено теоретичні засади й виокремлено складові та пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору за його складовими, зокрема лісового господарства. Проаналізовано стан та тенденції інвестиційного забезпечення аграрного сектору. обґрунтовано методичні засади інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств; здійснено оцінку інвестиційного забезпечення, прогнозування його рівня та моделювання впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств. проаналізовано шляхи та можливості залучення зовнішніх джерел інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору.