Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А.А.Лісняк, Г.В.Тітенко, Т.Ю.Усатий]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень екологів і ґрунтознавців при впровадженні агроландшафтних, ґрунтово-екологічних та агрохімічних підходів в екології. Методичні вказівки містять загальні рекомендації та необхідний теоретичний мінімум для виконання практичних та лабораторних робіт із визначення та діагностування морфологічних ознак, хімічного і механічного складу ґрунтів, а також загальних характеристик розвитку та поширення ґрунтового покриву.