11-11-2022
Лабораторія лісових традицій

Лабораторія Екології лісу УкрНДІЛГА створена майже півстоліття тому видатним науковцем-лісівником Петром Пастернаком. Вона продовжує зберігати найкращі наукові традиції, а колектив – розвивати нові наукові напрями.


09-11-2022
Участь співробітників УкрНДІЛГА у проєктах науково-дослідного інституту лісу Польщі (Instytut Badawczy Leśnictwa)

За запрошенням польських колег із науково-дослідного інституту лісу Польщі науковці УкрНДІЛГА взяли участь у наукових проєктах. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці головного управління державних лісів.


31-10-2022
Вітаємо науковців УкрНДІЛГА з присвоєнням вченого звання старшого дослідника!

Вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 205 – Лісове господарство присвоєно ще трьом співробітникам УкрНДІЛГА: Олександру Борисенку, Ользі Зінченко та Максиму Румянцеву.


28-10-2022
Участь у програмі «Зелена країна»

ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС» продовжує приймати участь у реалізації програми президента України «Зелена країна» та поповнювати колекцію рослин свого Дендропарку.


25-10-2022
Лісові дослідження у Чеському університеті природничих наук

В університеті готують фахівців різних рівнів (бакалаврів, магістрів, докторів філософії) на шести факультетах. Студенти представляють різні країни та материки земної кулі.


23-10-2022
Проведено чергові обліки на стаціонарних багатоваріантних дослідних об’єктах у ДП «Харківська ЛНДС»

Дослід закладено під керівництвом професора В. П. Ткача  в умовах свіжої кленово-липової діброви у 2009 р. з метою опрацювання способів і технологій переформування ослаблених порослевих дубових насаджень.