1929-1930 СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ

У різні періоди діяльності Інституту назва і підпорядкування якого неодноразово змінювалися (УкрНДІЛГ–ВНДАЛМІ– УкрНДІАМ–УкрНДІЛГА), його директорами були: Михайло Олександрович Вілленберг (1930–1933 рр.),Василь Самойлович Кулібаба (1933–1934 рр.), Микола Львович Федосеєв (1934–1937 рр.), Федір Миколайович Харитонович (1937–1941 рр.), Ілля Олексійович Яхонтов (1943–1944 рр.), Борис Йосипович Логгінов (1944–1948 рр.), Костянтин Леонтійович Холуп’як (1948–1957 рр.), Сергій Іванович Федоренко (1957–1968 рр.), Петро Степанович Пастернак (1968–1991 рр.), Ігор Миколайович Патлай (1991–1998 рр.), Володимир Павлович Краснов (1998–2001 рр.), Віктор Петрович Ткач (від 2001 р.).

З 1 квітня 2004 року УкрНДІЛГА підпорядкований Державному комітету лісового господарства України і Національній Академії наук України. Указом Президента України від 13 квітня 2011 року No 458/2011 Державний комітет лісового господарства України перейменовано у Державне агентство лісових ресурсів України.

УкрНДІЛГА з 1996 року є членом міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій (IUFRO), а з 2000 – Європейського Інституту лісу (EFI). Науковці УкрНДІЛГА беруть участь у міжнародних проектах і програмах, зокрема EUFORGEN (вивчення лісових генетичних ресурсів), ICP Forests і FHM (програми моніторингу лісів ), FORZA (вивчення та збереження пралісів Карпат) та багатьох інших. Результати наукових досліджень і аналітичних висновків УкрНДІЛГА покладені в основу документів від України, підготовлених для ООН і Міністерських конференцій із захисту лісів у Європі.

Поєднання елементів фундаментальних і прикладних досліджень у науковій діяльності УкрНДІЛГА дає змогу успішно вирішувати поставлені завдання. Роль УкрНДІЛГА у розвитку фундаментальної державної науки підкреслено створенням при Відділенні загальної біології НАН України Наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва України із залученням провідних установ НАН України та інших відповідних установ міністерств і відомств України з метою розширення фундаментальних досліджень з проблем лісу, підвищення їхньої ефективності, забезпечення належної координації, поліпшення якості наукових розробок та прискорення їхнього впровадження, а також забезпечення співробітництва і координації між науковими установами (Постанови Президії НАН України від 11.07.2012 р. No 142 та від 29.11.2012 р. No 246).

Постановою Президії НАН України від 13.06.2012 р. No 126 "Про наукові підходи до вирішення проблеми збереження та відтворення лісів України" й рішення Бюро Відділення загальної біології НАН України від 17.10.2012 р. базовою установою Наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва при Відділенні загальної біології НАН України визначено Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. Головою Ради затверджено члена-кореспондента НААН України, директора УкрНДІЛГА В.П. Ткача.

Створення Наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва України стало знаковою подією в історії лісової науки України.