Адміністрація

Ткач Віктор Петрович
головний науковий співробітник
Ткач Віктор Петрович
доктор с.-г. наук,професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАAН України,
Мусієнко Сергій Іванович
заступник директора, завідувач відділу
Мусієнко Сергій Іванович
канд. с.-г. наук, старший дослідник
Шахнер Євген Миколайович
заступник директора
Шахнер Євген Миколайович
Кобець Олексій Володимирович
учений секретар
Кобець Олексій Володимирович
канд. с.-г. наук, старший дослідник,