УкрНДІЛГА є провідною науково-дослідною установою України з розробки наукових засад ведення лісового та мисливського господарства, агролісомеліорації та раціонального природокористування. Інституту підпорядковані два філіали і сім науково-дослідних станцій, які розташовані в різних регіонах України.


ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • моделювання впливу природних та антропогенних чинників (зміни клімату, техногенних викидів, радіонуклідів) на ріст, продуктивність, стан лісових екосистем;
 • збереження біорізноманіття; вивчення структури та стану генофондів лісових видів рослин і тварин;
 • вивчення процесів росту, розвитку та репродукції лісових рослин в онтогенезі, їхньої адаптації до нових умов, зокрема з використанням біотехнологічних, біохімічних та цитологічних методів;
 • удосконалення прогнозування та способів боротьби зі шкідниками й хворобами лісу в умовах зміни клімату.

fund
fund

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • розроблення принципів ведення лісового господарства на зонально-типологічній основі;
 • розроблення нормативно-технічної бази з ведення лісового господарства, зокрема на засадах екологічно орієнтованого наближеного до природи лісівництва;
 • удосконалення способів і технології вирощування високопродуктивних і стійких лісостанів, меліоративних насаджень;
 • визначення небезпечних рівнів аеротехногенних навантажень на лісові екосистеми, розроблення способів рекреаційного лісокористування;
 • розроблення та вдосконалення системи лісового насінництва, отримання високопродуктивних і стійких сортів аборигенних та інтродукованих видів лісових деревних видів рослин;
 • розроблення принципів ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення;
 • удосконалення методів і підходів щодо роботи з геопросторовими даними в лісовому господарстві й застосування GIS-технологій і даних ДЗЗ.

    Інститут готує фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

     УкрНДІЛГА є засновником і видавцем збірника наукових праць «Лісівництво і агролісомеліорація». Збірник засновано у 1965 році, його включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» сільськогосподарські науки, спеціальності – 202, 205, 206.

     Науковцями УкрНДІЛГА видано понад 150 монографій, близько 10 500 статей, понад 450 рекомендацій та інших нормативних документів.

fund