Монографії

Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС
Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС
2021

Борисенко О. І., Мєшкова В. Л. Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС: Монографія. Х. : Планета-Прінт, 2021. – 148 с. 

 

 

Читати


Ліси Східного Полісся України: структура, продуктивність, формування та відтворення
Ліси Східного Полісся України: структура, продуктивність, формування та відтворення
2021

Автор: Анатолій Миколайович Жежкун – директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Читати


Пірогенна трансформація сосняків України
Пірогенна трансформація сосняків України
2021

Ворон В. П., Коваль І. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є., Ткач О. М., Борисенко В. Г., Тимощук І. В., Бологов О. Ю. Пірогенна трансформація сосняків України.  Читати


Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України
Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України
2021

Соломаха Н. Г., Мажула О. С., Фучило Я. Д. Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу України. – К.: ФОП Ямчинський О. В., 2020. – 259 с. 

 

Читати

150 років експериментальних і науково-дослідних робіт в лісових насадженнях ДП "Тростянецьке ЛГ"
150 років експериментальних і науково-дослідних робіт в лісових насадженнях ДП "Тростянецьке ЛГ"
2020

Чигринець В. П., Ігнатенко В. А., Зубко В. І. 150 років експериментальних і науково-дослідних робіт в лісових насадженнях ДП «Тростянецьке ЛГ.»  – Тростянець: 2020. – 126 с.

Читати


Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України
Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України
2020

Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України / Під ред. В.Л. Мєшкової. Виконавці: В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна, Ю.Є. Скрильник, О.В. Зінченко, І.М. Соколова, К. В. Давиденко, С.В. Назаренко, І.О. Бобров, О.І. Борисенко, В.Л. Борисова, Я.В.…

Читати

Дендрологія. Голонасінні
Дендрологія. Голонасінні
2015

Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А.Лось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

У систематичному порядку подано дендрологічну характеристику голонасінних деревних рослин, аборигенних чи інтродукованих в умовах України. наведено їхні біологічні, морфологічні, екологічні та лісівничі властивості.

Описані найбільш поширені цінні декоративні форми т…

Читати

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник
2015

Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник. – Луцьк: Ініціал, 2015. – 400 с. Науково-інформаційне видання – вагоме започаткування новітнього етапу фундаментальних і прикладних досліджень відомих в історії лісів степової Донеччини. Розширений масив інформаційно-аналітичних даних об’єктивно відображає еволюцію самобутніх природних лісів, основні періоди і досягнення штучного лісорозведення, стан та динаміку сучасних лісових покривів. Книга …

Читати

Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора
2015

Калашніков А.О. Теоретико-методичні та практичні засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора6 монографія. – Х.: ФОП Панов А.М. – 171 с. У монографії досліджено теоретичні засади й виокремлено складові та пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору за його складовими, зокрема лісового господарства. Проаналізовано стан та тенденції інвестиційного забезпечення аграрного сектору. обґрунтовано метод…

Читати

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт
2015

Ґрунтознавство: методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А.А.Лісняк, Г.В.Тітенко, Т.Ю.Усатий]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень ек…

Читати

Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма
2013

Ткач В.П., Агапонов Н.Н. Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма: Монография. – Х.: Планета-принт, 2013. – 320 с.

У монографії показано сучасний стан захисних насаджень Криму. Обґрунтовано шляхи підвищення їхньої стійкості. Уточнена технологія окультурення еродованих гірських схилів, яйл і кам'янистих земель під лісові насадження. З урахуванням експозиції …

Читати

Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых
2009

Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. – Х.: Планета-принт, 2009. – 382 с. [123 рис., 80 табл., библ. 303]

Розглянуті періодичні явища в житті неживої та живої природи, зв’язок із ними сезонного розвитку комах-хвоєлистогризів і спалахів їх масового розмноження. Запропоновані методичні підходи до прогнозування сезонного розвитку комах-хвоєли…

Читати