Ворон В. П., Коваль І. М., Сидоренко С. Г., Мельник Є. Є., Ткач О. М., Борисенко В. Г., Тимощук І. В., Бологов О. Ю. Пірогенна трансформація сосняків України. Харків: 2021. – 286 с.

ISBN 978-617-77897-54-4

Монографічна робота присвячена вивченню тенденцій виникнення пожеж, розвитку лісів після пожеж, прогнозуванню післяпожежного розвитку лісових екосистем із врахуванням наявності горючих матеріалів, погодних умов та антропогенних навантажень, а також  підвищенню їх пожежостійкості. Для зменшення негативних наслідків, спричинених лісовими пожежами, важливою є своєчасна діагностика та прогнозування розвитку пошкоджених вогнем деревостанів. Після пожежі можливе стрімке погіршення санітарного стану пошкоджених сосняків, яке призводить до значних екологічних та економічних збитків, пов’язаних із погіршенням технічних якостей деревини  та зниженням виходу ділової деревини. Оскільки  інтенсивність, тривалість і усихання  після пожеж мають певні регіональні особливості доцільно отримання регіональних показників оцінювання пірогенного відпаду в сосняках України. Розробка критеріїв прогнозування відпаду після пожеж дозволить своєчасно приймати управлінські рішення щодо збереження лісостанів та зменшення пірогенних збитків лісового господарства.

Рекомендована науковцям, фахівцям лісового господарства, аспірантам і може використовуватися як навчальний посібник при підготовці студентів відповідних спеціальностей.