Визначення самозаліснених ділянок засобами ДЗЗ та ГІС

Опубліковано: 2021-06-03

За дорученням Міндовкілля науковці УкрНДІЛГА виконали низку досліджень щодо методології оцінювання самозаліснених ділянок засобами дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та розробили алгоритм щодо їхньої інвентаризації. 

Перший етап включав верифікацію даних щодо самозаліснених ділянок на території Черкаської та Хмельницької областей (дані щодо ділянок були надані обласними державними адміністраціями). Роботи виконували шляхом аналізу мультиспектральних космічних знімків Sentinel та даних публічної кадастрової карти України. В результаті верифікації та дешифрування космічних знімків розраховано площі самозаліснених ділянок та створено векторну карту.

Другий етап включав аналіз переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що плануються Держгеокадастром для продажу на квітневих земельних торгах. Для виконання цього етапу також були залучені співробітники ДП «ЛІАЦ», для яких науковці УкрНДІЛГА провели навчання та розробили інструктивні матеріали щодо виконання робіт етапу. Результат проробки другого етапу представлено нижче.

На третьому етапі науковці УкрНДІЛГА здійснили інвентаризацію самозаліснених ділянок колишнього Семенівського р-ну Чернігівської області. У ході виконання робіт були використані космічні знімки високої роздільної здатності, дані публічної кадастрової карти (картографічні та атрибутивні), матеріали лісовпорядкування, мультиспектральні космічні знімки Sentinel. Результат аналізу площі колишнього Семенівського р-ну (9,1 % від усіх лісів району складають самозаліснені та необліковані ліси).

На цей час науковці УкрНДІЛГА відпрацювали алгоритм інвентаризації самозаліснених ділянок за допомогою даних ДЗЗ та засобів ГІС. У разі проведення інвентаризації самозаліснених ділянок у масштабах усієї країни, даний алгоритм доцільно поєднати з можливостями інструментів геопорталу «Ліси України» для уніфікації та синхронізації даних.

 

Олександр Борисенко,

завідувач лабораторії нових інформаційних технологій УкрНДІЛГА,

канд. с.-г. наук