CПІВРОБІТНИКИ:

Давиденко Катерина Валеріївна
Давиденко Катерина Валеріївна

канд. с.-г. наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу

Освіта: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, біологічний факультет, 1996 р.

Назва дисертації: «Біологічні основи оптимізації виробництва вірусних препаратів для захисту лісу від комах-хвоєгризів»

Проєкти і гранти: брала участь у 7 національних і 9 міжнародних європейських проектах, має більш 10 персональних грантів на стажування як запрошений науковий співробітник у Шведському аграрному університеті (SLU), Інституті Ботаніки Науково-дослідного природного центру Литви та НДІ лісового господарства Польщі (IBL)

Публікації і рецензії: має 135 публікацій, із них 19 у журналах, що включені до Scopus і Web of Science. Рецензувала понад 80 наукових статей у національних та міжнародних (що включені до Scopus і Web of Science - Forest Pathology, Mycological Progress, European Journal of Entomology, Bulletin of Insectology тощо) наукових журналах.

Наукові інтереси: лісова фітопатологія і ентомологія, молекулярна ідентифікація і структура популяції фітопатогенів, інвазійні хвороби і шкідники рослин, збереження біорізноманіття лісових екосистем, захист лісу

тел. (057) 707-80-41
e-mail Kateryna.davydenko74@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Мєшкова Валентина Львівна
Мєшкова Валентина Львівна

д-р с.-г. наук, професор, академік Лісівничої академії наук України, головний науковий співробітник

Назва канд. дисертації: «Воздействие вирусного препарата ВИРИН-ЭНШ на популяцию непарного шелко­пряда в Нижнем Приднеп­ровье».

Назва докт. дисертації: «Екологічні основи прогнозування масових розмножень основних видів комах-хвоєлистогризів лісових насаджень України»

Освіта: ХДУ ім. М. Горького (нині – ХНУ ім. В. Н. Каразіна), біологічний факультет, 1974 р.

Автор і співавтор  630 публі­кацій, у т. ч. 7 монографій, 2 посібників. Підготувала 15 кандидатів наук.

Наукові інтереси: динаміка популяцій лісових комах, вплив пошкодження та ураження шкідли­вими організмами на стан і ріст дерев, прогноз у захисті лісу

тел. (057) 707-80-71
e-mail Valentynameshkova@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Кукіна Ольга Миколаївна
Кукіна Ольга Миколаївна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: природничий факультет Харківського Державного педагогічного університету (нині Харківський Національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди), 2004 р.

Назва канд. дисертації: «Прогнозування поширення й розвитку стовбурових шкідників на дубових зрубах східної частини Лісостепу України»

Наукові інтереси: лісова ентомологія

тел. (057) 707-80-41
e-mail ol.kukina@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Зінченко Ольга Вікторівна
Зінченко Ольга Вікторівна

канд. с.-г. наук, старший дослідник, старший науковий співробітник

Освіта: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, біологічний факультет, 2001 р.

Назва дисертації: «Вплив стовбурових шкідників на ріст та стан соснових насаджень Лівобережного Лісостепу»

Наукові інтереси: лісова ентомологія

тел. (057) 707-80-41
e-mail zinch.ov@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Скрильник Юрій Євгенович
Скрильник Юрій Євгенович

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет захисту рослин, 2005 р.

Назва дисертації: «Шкідливість стовбурових комах у соснових лісостанах Лівобережного Лісостепу України»

Наукові інтереси: ентомологія (комахи – ксилофаги листяних та соснових насаджень в Україні; ентомофауна арідних екосистем та зон високогір’я у Південно-західній і Середній Азії)

тел. (057) 707-80-41
e-mail yuriy.skrylnik@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Соколова Ірина Миколаївна
Соколова Ірина Миколаївна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: Харків­ський держав­ний педагогічний універси­тет ім. Г. В. Сковороди, природ­ничий факультет, 1997 р.  

Назва дисертації: «Поширеність і шкідливість стовбурових комах незімкнених соснових культур у придонецьких борах»

Наукові інтереси: шкідники лісу та декоративних рослин

тел. (057) 707-80-41
e-mail sok.ef.ir@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ