СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ:

Усцький Іван Мирославович
Усцький Іван Мирославович

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, в. о. завідувача лабораторії

Освіта: Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України), 1971 р.

Назва канд. дисертації: «Особливості формування осередків кореневої губки та вплив лісогосподарських заходів на стійкість насаджень сосни»

Опублікував 167 наукових праць, у т. ч. 14 рекомендацій та настанов з вирощування та  підвищення стійкості лісових насаджень до патогенних факторів. Співавтор трьох винаходів.

Наукові інтереси: вивчення причин, динаміки та умов виникнення патогенних процесів у лісових насадженнях; природи диференціації дерев за станом під впливом масових патогенних явищ; прогнозування появи патологічних процесів та попередження їхнього розвитку

тел. (057) 707-80-76
e-mail ustskiy@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Дишко Валентина Андріївна
Дишко Валентина Андріївна

молодший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2009 р.

Наукові інтереси: вивчення морфологічних, біометричних, анатомічних, фізіологічних та біохімічних особливостей сосни звичайної, дослідження якісних та кількісних характеристик садивного матеріалу сосни звичайної та його випробування на стійкість до кореневих гнилей, зокрема, до кореневої губки

тел. (057) 707-80-58
e-mail valya_dishko@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ