CПІВРОБІТНИКИ:

Калашніков Андрій Олегович
Калашніков Андрій Олегович

канд. екон. наук, завідувач сектору економіки лісового господарства

Освіта: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, факультет обліку і аудиту, спеціальність «Облік і аудит», 2012 р.

Наукові інтереси: економіка, організація та управління лісового сектору; інвестиційне забезпечення аграрного сектору

тел. (057) 707-80-80
e-mail kalashnickov@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Торосов Артем Сергійович
Торосов Артем Сергійович

канд. екон. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Освіта: Грузинський аграрний університет, лісогосподарський факультет, інженер лісового господарства, 1972 р.

Назва дисертації: «Економічне обґрунтування зниження трудомісткості лісосічних робіт на рубках догляду під час вибору раціональної технологічної структури»

Наукові інтереси: економіка, організація, планування та управління лісовим комплексом

тел. (057) 707-80-75
e-mail torosov@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Харченко Юрій Володимирович
Харченко Юрій Володимирович

науковий співробітник лабораторії економіки і організації лісового господарства

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, економічний факультет, економіст-організатор, 1999 р.

Наукові інтереси: економіка, організація та управління лісового сектору економіки

тел. (057) 707-80-96
e-mail harchenko@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Жежкун Ірина Миколаївна
Жежкун Ірина Миколаївна

канд. екон. наук, старший науковий співробітник

Освіта: Брянський технологічний інститут, лісогосподарський факультет, інженер лісового і садово-паркового будівництва, 1994 р.

Назва дисертації: «Ефективність організаційно-правових форм підприємств та об'єднань регіонального лісопромислового комплексу (на прикладі Брянської області)»

Наукові інтереси: економіка, організація та управління в лісовому господарстві, економічна ефективність лісогосподарських заходів

тел. (095) 571-94-24
e-mail

ПУБЛІКАЦІЇ