CПІВРОБІТНИКИ:

Сидоренко Сергій Григорович
Сидоренко Сергій Григорович

канд. с.-г. наук, старший дослідник, завідувач сектору

Освіта:  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2011 р.

Назва дисертації: «Постпірогенний розвиток сосняків Лівобережного Лісостепу України»

Автор 97 наукових праць, зокрема п'ять у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus). Індекс Гірша 5. 

Наукові інтереси: лісова пірологія

тел. (057) 707-80-87, моб.: +38 099 223 2908
e-mail serhii88sido@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Ворон Володимир Пантелеймонович
Ворон Володимир Пантелеймонович

доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник

Освіта: Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України), кваліфікація «Інженер лісового господарства», 1974 р.

Назва дисертації: «Стійкість лісових насаджень до впливу забруднення атмосфери викидами цементного і калійного виробництв в умовах Прикарпаття»

Автор і співавтор 249 публікацій. Підготував 5 кандидатів наук.

Наукові інтереси: моніторинг лісових екосистем, що знаходяться під впливом промислового забруднення, рекреації та пожеж; лісові ґрунти

тел. (057) 707-80-31
e-mail 52corvus@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Коваль Ірина Михайлівна
Коваль Ірина Михайлівна

доктор с.-г. наук, провідний науковий співробітник

Освіта:  ХДУ ім. М. Горького (нині – ХНУ ім. В.Н. Каразіна), геолого-географічний факультет, 1986 р.

Назва дисертації: «Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі та Степу»

Автор і співавтор 92 публікацій.

Наукові інтереси: радіальний приріст дерев, дендрохронологія, дендрокліматологія, дендроекологія

тел. (057) 707-80-45
e-mail Koval_Iryna@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Мельник Євген Євгенович
Мельник Євген Євгенович

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2007 р.

Автор і співавтор 20 публікацій.

Наукові інтереси: лісова пірологія

тел. (057) 707-80-84
e-mail Wudckij@bigmir.net

ПУБЛІКАЦІЇ