CПІВРОБІТНИКИ:

Лось Світлана Анатоліївна
Лось Світлана Анатоліївна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу

Освіта: Харківський сільськогосподарський інститут (нині – Харківський національний аграрний універтитет), агрономічний факультет, 1987 р.

Назва дисертації: «Особливості біології плодношенння фундука в умовах північно-східних районів України»

Наукові інтереси: селекція, насінництво, збереження генофонду, інтродукція, репродуктивна біологія лісових деревних порід

тел. (057) 707-80-77
e-mail svitlana_los@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Торосова Лілія Олександрівна
Торосова Лілія Олександрівна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору біотехнології

Освіта: Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), біологічний факультет, 1995 р.

Назва дисертації: «Внутрішньовидова мінливість сосни звичайної в географічних культурах за цитологічними показниками»

Наукові інтереси: селекція, збереження генофонду,  репродуктивна біологія лісових культур, цитологія, анатомія деревних порід, сортовипробування тополь та верб

тел. (057) 707-80-34
e-mail torosovaliliya@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Терещенко Лариса Іванівна
Терещенко Лариса Іванівна

канд. с.-г. наук, провідний науковий співробітник

Освіта: біологічний факультет Пермського ордена Трудового Червоного Прапора державного університету ім. О. М. Горького, 1984.

Назва дисертації: «Внутрішньовидова мінливість та успадкування ознак плюсових дерев сосни звичайної у Харківській області»

Автор і співавтор 114 публікацій.

Наукові інтереси: збереження генофонду лісових видів, лісова селекція, репродуктивна біологія р. Pinus

тел. (057) 707-80-62
e-mail tel@uriffm.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Грачова Марія Анатоліївна
Грачова Марія Анатоліївна

молодший науковий співробітник

Освіта: Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), біологічний факультет, 1994 р.

Наукові інтереси: селекція, біотехнологія, мікроклональне розмноження деревних порід

тел. (057) 707-80-46
e-mail mariararog70@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Плотнікова Олена Миколаївна
Плотнікова Олена Миколаївна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, лісогосподарський факультет, 2009 р.

Автор і співавтор 32 наукових праць.

Наукові інтереси: селекція, інтродукція, насінництво лісових деревних порід

тел. (057) 707-80-46
e-mail helen-kasai@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Риженко Тетяна Сергіївна
Риженко Тетяна Сергіївна

молодший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, факультет лісового господарства, 2018 р.

Наукові інтереси: селекція, мікроклонування, репродуктивна біологія лісових деревних порід

тел. (057)707-80-46
e-mail tania_ryzhenko@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Лисак Юлія Станіславівна
Лисак Юлія Станіславівна

Молодший науковий співробітник

Освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Біологічний факультет, 2006; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Лісове господарство, 2018

Область професійних інтересів: дендрологія, екологія, географія і типологія лісів, біохімія, фізіологія та біотехнологія рослин , фізична і колоїдна хімія

тел.
e-mail lysyust@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ