CПІВРОБІТНИКИ:

Распопіна Світлана Петрівна
Распопіна Світлана Петрівна

доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент ЛАН України, завідувач лабораторії

Освіта: факультет агрохімії та ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, 1989 р.

Назва канд. дисертації: «Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець».

Назва докт. дисертації: «Наукові основи оцінювання лісорослинного потенціалу та лісопридатності грунтів рівнинної частини України».

Автор і співавтор близько 140 публікацій, низки науково-практичних рекомендацій, п’яти монографій, у т.ч. англійською мовою, які індексуються в міжнародних наукометричних базах «Scopus», «Web of Science».

Наукові інтереси: методологія оцінювання лісорослинного потенціалу ґрунтів, лісотипологічна класифікація лісових ґрунтів, діагностика рівня лісопридатності малопродуктивних ґрунтів; аеротехногенне забруднення лісових екосистем; рекреаційне навантаження на лісові екосистеми; депонування Карбону лісовими екосистемами в умовах глобальної зміни клімату.

тел. (057) 704-10-93
e-mail s_raspopina@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Іванічева Євгенія Володимирівна
Іванічева Євгенія Володимирівна

молодший науковий співробітник лабораторії лісового ґрунтознавства

Освіта: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, хімічний факультет, 1981 р.

Наукові інтереси: хімічне аналізування, лісове ґрунтознавство, агроґрунтознавство

тел. (057) 707-80-19
e-mail soil@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ