CПІВРОБІТНИКИ:

Букша Ігор Федорович
Букша Ігор Федорович

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу

Освіта: УСГА, лісогосподарський факультет

Назва дисертації: «Береговые лесонасаждения Кременчугского водохранилища и пути повышения их защитной эффективности» 

Наукові інтереси: інвентаризація та моніторинг лісів, передові інформаційні технології для лісового господарства, зміна клімату й ліси (вуглець у лісах, уразливість лісів та їх адаптаційні можливості, стратегії реагування у лісовому секторі), сценарний аналіз, моделювання та прогнозування розвитку лісів при антропогенних змінах довкілля, лісова сертифікація та проблеми сталого ведення лісового господарства

тел. (057) 707-80-57
e-mail buksha@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Пастернак Володимир Петрович
Пастернак Володимир Петрович

д-р с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник

Освіта: Українська сільськогосподарська академія, лісогосподарський факультет

Назва дисертації: «Біопродуктивність лісових насаджень північного сходу України в контексті змін клімату»

Наукові інтереси: проблеми розвитку моніторингу та інвентаризації лісів, оцінювання поглинання лісами парникових газів, розробка стратегій реагування лісового сектору на зміни клімату, проблеми сталого лісокористування та управління лісами

тел. (057) 707-80-44
e-mail Pasternak@uriffm.org.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Пивовар Тетяна Сергіївна
Пивовар Тетяна Сергіївна

канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Освіта: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, біологічний факультет

Назва дисертації: «Оцінка стану деревного ярусу лісових насаджень Лівобережного Лісостепу України за даними моніторингу»

Наукові інтереси: аналіз даних моніторингу та інвентаризації лісів

тел. (057) 707-80-44
e-mail pyvovartatiana@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Лялін Олександр Іванович
Лялін Олександр Іванович

канд. с.-г. наук, доцент старший науковий співробітник

Освіта: НАУ м. Київ, лісогосподарський факультет, 2002 р.

Назва дисертації: «Удосконалення технологій вирощування сіянців сосни і дуба із закритою кореневою системою в умовах Лівобережного Лісостепу»

Наукові інтереси: інвентаризація та моніторинг лісів, передові інформаційні технології для лісового господарства, вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою, проблеми лісовирощування та сталого ведення лісового господарства України

тел. (057) 707-80-72
e-mail o_lyalin@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Радченко Олег Миколайович
Радченко Олег Миколайович

Провідний інженер

Освіта: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, біологічний факультет;

Наукові інтереси: моніторинг лісових екосистем, використання геоінформаційних систем, збирання, накопичення, аналіз  та використання даних спостережень за лісами.

тел. (096) 876-28-90
e-mail oleg.radchenko.1801@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ