Ворон В.П. Івашинюта С.В, Коваль І.М., Бондарук М.А. Ліси зеленої зони м.Рівне та їх еколого-захисні функції.

Книга присвячена вивченню екологічних проблем лісів зеленої зони м. Рівне та виявленню особливостей трансформації компонентів лісових екосистем в умовах антропотехногенного навантаження. Аеротехногенні викиди, поряд із повітрям, забруднюють опади, підстилку та ґрунт. Встановлено основні тенденції розвитку деревостанів техногенних зон РВАТ «Азот» і «Волиньцемент», у тому числі в умовах зниження аеротехногенного навантаження. Вперше досліджено особливості рекреаційної дигресії різних компонентів соснових екосистем і розроблено регіональну систему діагностичних показників визначення ступеня рекреаційної дигресії соснових лісів зеленої зони м. Рівне. Вивчено особливості лісовідновлення, узагальнено досвід створення лісових культур, проведення санітарних рубок в умовах аеротехногенного забруднення. Запропоновано заходи щодо підвищення стійкості лісів зеленої зони м. Рівне та виконання ними екологічних функцій.