Букша І. Ф., Бутрим О. В., Пастернак В. П. Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства. Монографія. – Х. : ХНАУ, 2008. 232 с.

У монографії розлянуто особливості динаміки вуглецю в системах землекористування і лісового господарства, наведено огляд сучасних методів оцінювання та інвентаризації запасів вуглецю на землях різних категорій. Викладені результати досліджень є корисними для вдосконалення наукової та нормативно-методичної бази щодо виконання Україною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу до неї. Розроблену методологію можна застосовувати під час проведення оцінки динаміки вуглецю, підготовки національної звітності згідно з Кіотським протоколом. Книга призначена для фахівців сільського і лісового господарства, екологів і спеціалістів з охорони навколишнього природного середовища, науковців, викладачів і студентів відповідного профілю

ISBN 978-966-1664-06-6