Проведено практичний курс з лісознавства для студентів

Опубліковано: 2024-07-04

Щорічно, з жовтня по червень, на базі Поліського філіалу УкрНДІЛГА проводиться курс практичних занять для здобувачів вищої освіти кафедри екології та природоохоронних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» за освітнім ступенем «бакалавр» і «магістр» спеціальностей 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Викладачі практичного курсу – працівники філіалу Тетяна Курбет, Олег Жуковський, Олександр Орлов та Олександр Дмитренко. Студенти університету отримують інформацію про  наукові дослідження, що здійснюються філіалом, а також ознайомлюються з вимогами щодо виконання робіт у лабораторіях та на території дендропарку. У рідкісних виданнях наукової бібліотеки філіалу є можливість знайти профільні теоретичні матеріали з лісівничої науки.

В рамках вивчення вибіркової компоненти «Радіаційний захист та контроль» студенти опановують методику підготовки зразків різних видів продукції лісового господарства до радіоекологічних досліджень, вимірюють в них вміст радіонуклідів і здійснюють порівняльний аналіз щодо відповідності продукції допустимим рівням.

       

Під час занять «Фітоекологія з основами лісівництва» студенти отримують практичні навички щодо методик оцінювання віку дерев за допомогою бура Преслера та обрахунку за річними кільцями. Також закріплюються знання й навички закладання пробних площ, визначення таксаційних показників деревостану: складу, бонітету, віку та санітарного стану.

          

У дендропарку філіалу студенти ознайомлюються із колекцією екзотичних для Полісся видів дерев і чагарників. Кандидат біол. наук Олександр Орлов під час вивчення освітньої компоненти «Моніторинг довкілля» допомагає визначити різні види лишайників, зокрема Parmelia sulcata, Neofuscellia sp. та Evernia prunastri. Як правило, чим меншими є їх розмір та різноманіття, тим більш забрудненим є повітря. Два основних забруднювача повітря, які впливають на ріст лишайниківце нітроген та діоксид сірки. Наприклад, Evernia prunastri, або дубовий мох чутливий до вмісту нітрогену та росте на гілках лісових дерев тільки за умови чистого повітря. Так, у центральних регіонах Італії дубовий мох використовується для біомоніторингу осадження важких металів у міських, сільських і промислових районах. Тож розповсюдженість Evernia prunastri та його велика кількість на деревах дендропарку свідчить про гарний стан атмосферного повітря на території Поліського філіалу УкрНДІЛГА.

  

Загалом виробнича практика є надзвичайно важливим елементом навчального процесу, який допомагає студентам закріпити теоретичні знання та набути професійних навичок. Приємно, що студенти свідомо обирають для отримання практичного досвіду саме Поліський філіал, сподіваємося на подальшу творчу й плідну спільну роботу з ними як науковцями в сфері лісового господарства!

 

Поліський філіал УкрНДІЛГА