В УкрНДІЛГА проведено засідання науково-методичної комісії

Опубліковано: 2024-02-29

Для оцінювання й обговорення наукових звітів з науково-дослідних робіт, доповнень і змін до програмно-методичних записок наказом по Інституту було створено дві науково-методичні комісії.

У січні-лютому поточного року було проведено низку засідань науково-методичної комісії з лісівництва, лісовідновлення та захисного лісорозведення, селекції, генетики та біотехнології, економіки лісового господарства, радіології та мисливствознавства. З міркувань безпеки засідання проводилися он-лайн, у режимі відео-конференції Zoom

На засіданнях комісії було розглянуто 6 проміжних звітів за 2023 рік, а також доповнення та зміни до програмно-методичних записок і календарних планів робіт на 2024 рік за такими напрямами:

лісівництво, лісокористування, економіка та лісоуправління – тема № 2, керівник член-кореспондент НАН України і НААН, д-р с.-г. наук, професор Ткач В. П.; тема № 3, керівник канд. екон. наук, с.н.с. Торосов А. С.;

технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття – тема № 4, керівник канд. с.-г. наук, с.н.с. Лось С. А.;

лісовідновлення, лісорозведення, агролісомеліорація та лісова рекультивація: тема № 10, керівник Тарнопільський П. Б.; тема № 11, керівник канд. с.-г. наук, ст. дослідник Румянцев М. Г.;

екологія, лісова радіологія та біорізноманіття лісів – тема № 12, керівник канд. с.-г. наук, с.н.с. Шевчук В. В.

За результатами доповідей керівників тем, виступів виконавців, рецензентів звітів, членів комісії всі представлені звіти, доповнення та зміни до програмно-методичних записок були позитивно оцінені, схвалені та передані на затвердження Вченій раді УкрНДІЛГА.

 

Голова науково-методичної комісії,

заступник директора УкрНДІЛГА

Сергій МУСІЄНКО