Дослідження формування підросту дуба звичайного під наметом соснових деревостанів Поліської зони

Опубліковано: 2024-02-21

В рамках виконання теми № 2 «Удосконалити систему рубок у лісах України на засадах наближеного до природи лісівництва» в Західному Поліссі проведено черговий етап вивчення особливостей і закономірностей поширення та розвитку підросту дуба в соснових деревостанах. Додаткові пробні площі було закладено в умовах вологого субору в Городоцькому лісництві філії «Городоцьке ЛГ» ДП «Ліси України».

Розвиток природного дубового підросту є поширеним явищем в штучних сосняках старшого віку в Західному Поліссі (ДП «Ліси України», філія «Городоцьке лісове господарство», Городоцьке лісництво, кв. 44, вид. 26)

Новими дослідними об’єктами слугували типові штучні пристиглі сосняки з розвиненим ярусом природного підросту дуба звичайного. Материнські насадження (квартал 44, виділи 26 і 29) мали наступні характеристики: вік – 68–78 років, склад – 9Сз1Бп та 8Сз2Бп, кількість дерев на гектарі – 440–530 шт., повнота – 0,5–0,6. Природний підріст дуба розвивається в сосняках відносно рівномірно, переважно 12–15 років. Він характеризується середньою висотою 6–8 м, максимальною – 10–12 м. Кількість підросту дуба становить 1100–1400 особин / га, серед них життєздатними є 80–90 %. Слід відзначити активізацію росту та розвитку дубків протягом останніх років. Їх характерні ознаки: виразно вертикальний гостровершинний тип росту, наростання та формування крон нормального типу – більш розгалужених і вирівняних за профілем. Суттєво збільшився приріст за висотою, який сягнув 0,4–0,5 м і перевищив приріст бічних гілок у 2,5–3 рази.

Сформований ярус підросту дуба під наметом 68-річного соснового насадження (ДП «Ліси України», філія «Городоцьке лісове господарство», Городоцьке лісництво, кв. 44, вид. 29.2)

Отримані дані свідчать про наявність та успішність в обстежених штучних пристигалих сосняках дієвого лісотвірного процесу, який проявляється насамперед у формуванні повноцінного підростного ярусу дуба звичайного природного насіннєвого походження. Цей природний компонент цінної супутньої породи, що наближує сучасні соснові ліси до корінного типу, потребує фахового збереження та використання. У безумовному порядку, згідно з оновленими Правилами відтворення лісів (Постанова КМУ № 1410 від 20.12.2022), підріст і молодняк дуба мають бути збережені та переведені в наступне покоління сосняків для забезпечення належної складності структури та біологічної стійкості насаджень.

 

Співробітники Поліського філіалу УкрНДІЛГА,

Василь Бородавка, Ольга Бородавка