Обстеження постійної лісонасінної бази філії «Славутське лісове господарство» ДП «Ліси україни»

Опубліковано: 2023-10-31

У другій половині минулого століття науково-дослідними установами України проводився ряд робіт щодо відбору кращих генотипів на індивідуальному та популяційному рівні основних лісотвірних порід. Принципи відбору базувалися на виділенні об’єктів лісових генетичних ресурсів за місцем їх розташування та перенесення репродуктивного матеріалу за межі їх природної локалізації – ex situ. За міжнародною класифікацією до об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів in situ належать лісові генетичні резервати, плюсові насадження та плюсові дерева. Випробні культури, клонові, родинні та архівно-маточні плантації належать до об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів ex situ. Об’єкти збереження генофонду увійшли до постійної лісонасінної бази (ПЛНБ) лісогосподарських підприємств та організацій. До об’єктів ПЛНБ відносяться: лісові генетичні резервати, плюсові насадження, плюсові дерева, архівно-маточні плантації, клонові насінні плантації першого та другого покоління, родинні плантації, постійні лісонасінні ділянки (ПЛНД) із насіння плюсових дерев, випробувальні культури, в яких передбачений повторний відбір.

Наукові роботи щодо створення ПЛНБ основних лісотвірних порід у лісогосподарських підприємствах України активно здійснювалися  впродовж 1971–1995 рр. За цей період колективом лабораторії селекції та насінництва УкрНДІЛГА та виконавців на дослідних станціях (Білоус В.І., Волошинова Н.А., Гайда Ю.І., Давидова Н.І., Ільїн В.А., Каплуновський П.С., Лось С.А., Мольченко Л.Л., Свердлова О.І., Яцик Р.М.) були закладені основи постійної лісонасінної бази в усіх регіонах України.

Постійні лісонасінні бази зони діяльності ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» у межах Вінницької та Хмельницької областей створювалися головним чином у 1970–1985 роках. У цей період були закладені селекційні комплекси у межах колишніх Вінницького (Якушинецьке лісництво) та Старокостянтинівського (Красилівське лісництво) лісгоспів. Селекційні об’єкти також були закладені в межах лісового фонду окремих лісогосподарських підприємств. На сьогодні виникає необхідність щодо періодичного обстеження об’єктів ПЛНБ з метою оцінювання їх стану та функціонального призначення. Основна увага повинна бути приділена відповідності відібраних селекційних об’єктів встановленим критеріям.

Науковими співробітниками ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» було проведено обстеження об’єктів ПЛНБ Філії «Славутське лісове господарство» ДП «Ліси України». У ході польових робіт здійснено обстеження плюсових дерев дуба звичайного та сосни звичайної, постійних лісонасінних ділянок сосни звичайної та дуба звичайного, родинних плантацій модрини європейської та дуба звичайного.

     

Родинні плантації сосни звичайної, які не відповідають основним критеріям та повинні бути заміненими у межах Філії «Славутське лісове господарство»

    

Плюсові дерева дуба звичайного в умовах Філії «Славутське лісове господарство»

   

Родинні плантації модрини європейської та дуба звичайного в умовах Філії «Славутське лісове господарство»

За результатами проведених досліджень встановлено, що більшість об’єктів ПЛНБ відповідають функціональному призначенню. Окремі плюсові дерева дуба звичайного та сосни звичайної у Партизанському лісництві є всохлими, або ж перебувають на стадії всихання та потребують заміни. Родинні постійні лісонасінні ділянки сосни звичайної, які відібрані в 1971–1976 роках, втратили своє функціональне призначення, перебувають у незадовільному стані і також потребують заміни.

Постійна лісонасінна ділянка дуба звичайного, створена у 1967 році у Партизанському лісництві, перебуває в доброму стані та потребує незначного зрідження за рахунок видалення супутніх порід. Родинні плантації дуба звичайного та модрини європейської, закладені у 2011 і 2018 роках у Жуківському лісництві, перебувають у відмінному стані та вступили в період репродукції. Зазначені ділянки родинних плантацій дуба та сосни, оформивши паспорти, доцільно занести до державного реєстру.

 

ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція»