Наукова підтримка заходів щодо забезпечення якості даних Національної інвентаризації лісів України

Опубліковано: 2023-10-25

Національна інвентаризація лісів України (НІЛ) розпочалася в 2021 році, а в поточному, 2023 році, польові спостереження на ділянках проводяться в 16 адміністративних областях та у м. Києві під керівництвом Центру НІЛ ВО «Укрдержліспроект». Збір даних на ділянках НІЛ проводять польові бригади з використанням програмного забезпечення Small Forest, розробленого на основі операційної системи Android та мобільної польової геоінформаційної системи (ГІС) Field-Map, яка працює на операційній системі Microsoft Windows.

Спеціалісти відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування УкрНДІЛГА проводять наукові дослідження з проблем розвитку НІЛ України в рамках виконання тематичного плану наукових досліджень Держлісагентства. Фахівці надають науково-методичну підтримку працівникам Центру НІЛ у питаннях використання мобільної польової геоінформаційної системи Field-Map для збору та управління даними національної інвентаризації лісів, а також для забезпечення контролю їх якості. Роботи виконуються відповідно до затверджених нормативно-методичних документів, якими передбачено використання Field-Map для проведення польових робіт на ділянках НІЛ, зокрема – «Методичних вказівок з проведення польових робіт з НІЛ України».

Науково-методична підтримка Центру НІЛ проводиться в тісному співробітництві з розробником Field-Map – Інститутом дослідження лісових екосистем (IFER, Чеська республіка). Із цим Інститутом науковці УкрНДІЛГА співпрацюють впродовж багатьох років у питаннях цифровізації збору лісової інформації для інформаційно-аналітичної підтримки діяльності з інвентаризації лісів, моніторингу, лісовпорядкування та збалансованого ведення лісового господарства в умовах антропогенної трансформації довкілля.  

Мобільна польова ГІС Field-Map на даний час використовується в якості технологічної платформи для проведення НІЛ у 10 європейських країнах. Це стало можливим завдяки функціям Field-Map щодо підтримки багатомовного інтерфейсу та гнучкій локалізації цього програмного забезпечення до національних вимог. Фахівці відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування УкрНДІЛГА провели локалізацію програмного забезпечення Field-Map відповідно до затверджених Держлісагентством нормативно-методичних вимог, налаштували україномовний інтерфейс та створили проєкт Field-Map для польового збору інформації на основі кроссплатформової реляційної бази даних Firebird. Також, у співпраці зі спеціалістами IFER, був розроблений проєкт  Field-Map для контролю якості польових даних на ділянках НІЛ.

Польовий збір даних з використанням Field-Map у 2023 році проведено під керівництвом Центру НІЛ за експертної підтримки науковців УкрНДІЛГА на понад 170 ділянках НІЛ, які розташовані у Київській, Вінницькій, частково в Житомирській і Хмельницькій областях. Вказані ділянки закладені в межах розрідженої мережі НІЛ, яка призначена, серед іншого, для калібрування даних дистанційного зондування лісів, що проводиться проєктом «Технічна підтримка розвитку лісової політики та впровадження національної інвентаризації лісів» за підтримки Програми двостороннього співробітництва Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини.

Важливою передумовою для гарантування якості результатів НІЛ є забезпечення належного рівня робіт під час збору польових даних. Для цього в Field-Map реалізовано низку спеціальних засобів, зокрема — використано можливості функціоналу цього програмного забезпечення щодо контролю повноти та достовірності бази даних, розроблено процедури логічного контролю при внесенні данних, створено скрипти для перевірки коректності внесеної інформації, а також передбачено застосування контрольних переобмірів та обстежень на закладених ділянках НІЛ силами контрольних бригад Центру НІЛ. Під час переобмірів контрольна бригада перевіряє результати роботи польової бригади на інвентаризаційній ділянці і за результатами перевірки програмне забезпечення формує порівняльну відомість, яка відображає коректність або некоректність визначення показників і надає зведену оцінку якості робіт, проведених польовою бригадою. Порівняльна відомість дає важливу інформацію про систематичні помилки в роботі польової бригади, врахування яких дозволяє в подальшому покращити якість робіт. Крім того, від повноти зібраних даних залежить рівень оплати робіт, виконаних польовою бригадою.

У жовтні 2023 року на ділянках НІЛ Львівської області працівники відділу спільно з працівниками Центру НІЛ ВО «Укрдержліспроект» та представником німецького проєкту «Технічна підтримка розвитку лісової політики та впровадження національної інвентаризації лісів» провели роботи з польового тестування проєкту Field-Map для контролю якості польових даних.

Учасники робочої зустрічі працюють із проєктом Field-Map для контролю якості польових робіт на ділянках НІЛ (фото Букші І. Ф.)

Метою робочої зустрічі було надання науково-методичної підтримки контрольній бригаді Центру НІЛ у питаннях використання контрольного проєкту Field-Map під час проведення перевірок якості робіт на реальних ділянках НІЛ. Зокрема – навчання членів контрольної бригади, спільне тестування та налаштування програмного забезпечення Field-Map відповідно до побажань представників Центру НІЛ, відпрацювання методів проведення контрольних переобмірів на інвентаризаційних ділянках, узгодження підходів щодо здійснення контролю, опрацювання алгоритмів розрахунків зведених оцінок якості робіт на ділянках НІЛ.

Учасники робочої зустрічі провели контрольні переобміри на трьох інвентаризаційних ділянках, закладених у різних лісорослинних умовах. Це дало змогу протестувати проєкт Field-Map для контролю якості польових даних та узгодити вимоги щодо його налаштування для кращого задоволення потреб контрольної бригади Центру НІЛ. Розглядалися також питання хронометражу польових робіт НІЛ, для учасників наради були продемонстровані можливості програмного забезпечення Field-Map щодо проведення аналізу хронометражу виконання робіт зі збору польових даних на ділянці НІЛ на основі записів про час та умови внесення інформації до бази даних.

Учасники робочої зустрічі обговорюють особливості проведення контрольних робіт на ділянці НІЛ (фото Букші І. Ф.)

Провідний науковий співробітник Т. С. Пивовар проводить демонстрацію роботи з контрольним проєктом Field-Map для керівника контрольної бригади Центру НІЛ К. Д. Тосунової (фото Букші І. Ф.)

Співробітники відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування, які брали участь у робочій зустрічі з представниками Центру НІЛ (зліва направо): проф. Пастернак В. П., провідний інженер Радченко О. М., провідний науковий співробітник Пивовар Т. С. (фото Букші І. Ф.)

Учасники робочої зустрічі дійшли до спільного висновку щодо необхідності уточнення окремих положень методики збору польових даних на ділянках НІЛ, важливості проведення додаткових тренувань виконавців польових робіт та необхідності технічної підтримки в питаннях налаштування роботи польових комп’ютерів і системного адміністрування при їх використанні. Представники Центру НІЛ також відмітили високу ефективність надання наукової підтримки під час спільного проведення польових робіт вченими УкрНДІЛГА та працівниками Центру НІЛ і висловили зацікавленість у  продовженні співпраці та проведенні спільних виїздів для удосконалення технології проведення НІЛ в реальних умовах.

Букша І. Ф., завідувач відділу інвентаризації лісів, моніторингу,

 сертифікації та лісовпорядкування УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук

                                     Пивовар Т. С., провідний науковий співробітник відділу, канд. с.-г. наук