Відбувся захист докторської дисертації директора ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС» А. М. Жежкуна

Опубліковано: 2023-10-22

Вітаємо директора ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція» Українського  науково-дослідного  інституту  лісового  господарства  і  агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Анатолія Миколайовича Жежкуна з успішним захистом докторської дисертації на тему «Ліси Східного Полісся України: структура, формування і відтворення» (06.03.03 – лісознавство і лісівництво).

Дисертант проаналізував динаміку лісового фонду лісогосподарських підприємств Східного Полісся, оцінив сучасний стан, формову будову й товарність поширених лісових формацій. Він оцінив насіннєношення соснових деревостанів і плодоношення дубових деревостанів, виявив особливості природного та штучного відновлення лісостанів, порівняв продуктивність модальних і найбільш продуктивних деревостанів, розробив моделі та склав таблицю ходу росту еталонних соснових деревостанів свіжого дубово-соснового субору Східного Полісся. А.М. Жежкун розробив програму рубок догляду, розрахував ефективність різних рубок головного користування та заходів сприяння природному відновленню головних порід, оцінив наслідки реконструктивних рубок минулих років. Дисертант удосконалив діагностичні ознаки 47 типів лісу Східного Полісся України, уточнив межі поширення типів лісу за участю граба звичайного та «острівних» ялинників.

Захист відбувся  20 жовтня 2023 року на засіданні  спеціалізованої вченої  ради  Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України.

Офіційні опоненти:

– доктор сільськогосподарських наук, професор Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри лісівництва;

– доктор сільськогосподарських наук, професор Копій Леонід Іванович, Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри екології;

– доктор сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри лісового господарства.

Члени спеціалізованої вченої ради проголосували одноголосно.

 

Колектив УкрНДІЛГА