Щодо поточних тенденцій реалізації деревини дуба

Опубліковано: 2023-09-25

Українські Карпати є одними з найбільш лісоресурсних регіонів країни. Лісистість в областях регіону (Закарпатська – 51,4 %, Івано-Франківська – 41,0 %, Чернівецька – 29,2%, Львівська – 28,5 %) значно перевищує середню по Україні, яка складає 16,5 %. Тому даний регіон є важливим постачальником деревної сировини для промисловості та для опалення.

Науковцями сектору економіки УкрНДІЛГА проведено поточний аналіз реалізації однієї з найбільш господарсько цінних і вартісних деревних порід – дуба звичайного. Зокрема, у 2021 р. вартість знеособленого кубічного метру лісоматеріалів круглих сосни, в цілому за підприємствами галузі становила 1975 грн, а дуба – майже у 5 разів більше (9642 грн). В останні роки в регіоні заготовлюється майже третина обсягів ділового круглого лісу твердолистяних порід в Україні.

Через військові дії в Україні спостерігається падіння внутрішнього попиту на продукцію ділового круглого лісу, а відповідно й обсягів реалізації лісоматеріалів круглих, навіть у даному регіоні. Загальне зменшення у 2022 році відносно попереднього, 2021 року обсягів реалізації лісогосподарськими підприємствами  лісоматеріалів круглих дуба за всіма класами якості, становило 18 % (майже 9000 куб. м). Зменшення попиту в 2022 р. на лісоматеріали круглі дуба супроводжувалося також зниженням цін реалізації на 8,4 %. Однією з головних причин цього є суттєве зменшення кількості деревообробних підприємств через військові дії в країні  майже на 50 %.

Зниження середньої ціни реалізації лісоматеріалів круглих дуба (діаметр 30–34 см) у 2022 р. у регіоні відбулося за рахунок сортиментів найнижчого класу якості. Середня ціна сортиментів класу D у 2022 р. зменшилася на 6 %. Навіть зростання середніх цін реалізації лісоматеріалів класів А та В на 10 % не компенсувало падіння ціни на найбільш масовий сортимент, через переважаючі фізичні обсяги реалізації лісоматеріалів дуба класу D у загальній структурі торгівлі деревиною: 55,4 % у 2021 р. та 61,1 % у 2022 р.

Динаміка фізичних обсягів та цін реалізації круглого лісу дуба в Карпатському регіоні під час військових дій в Україні свідчить про погіршення фінансово-економічного становища лісогосподарських підприємств (нині – лісогосподарських філій). Тому необхідно передбачити заходи, спрямовані на пожвавлення ділової активності, насамперед, деревообробної та будівельної галузей економіки. Це сприятиме збільшенню внутрішнього попиту на продукцію ділового круглого лісу, та відповідно – покращенню фінансової спроможності лісогосподарських філій.  

Cектор економіки лісового господарства УкрНДІЛГА