Сучасні технології виявляють порушення у лісах

Опубліковано: 2023-03-05

22 лютого 2023 р. відбувся семінар «Досягнення в розвитку нових датчиків і обробки даних, пов’язаних із порушенням екології лісу» (Advances in new sensors and data processing development related to forest disturbance ecology). Захід був організований Інститутом лісової екології (Institute of Forest Ecology SAS), Шведським університетом сільськогосподарських наук (SLU) у співпраці зі Словаччиною та Фінляндією.

На семінарі було представлено 13 доповідей із подальшим обговоренням, понад 30 учасників брали участь дистанційно, серед них науковці УкрНДІЛГА, а саме Олександр Борисенко та Ольга Кукіна.

Більшість доповідей стосувалися раннього виявлення осередків короїдів у хвойних насадженнях. Для цього різні команди дослідників використовують супутникове зондування, мультиспектральні зображення та звичайні знімки із камер, які мають високу роздільну здатність (Langning Huo; Samuli Junttila). Важливими є методи оцінювання точності даних із цих зображень, оскільки від цього залежить вчасне визначення всіх площ осередків короїдів у насадженнях і швидкості їхнього поширення (Matuš Pivovar). Наразі широко впроваджено виявлення й картування насаджень та окремих дерев за допомогою мультиспект­ральних зображень. Проведено аналіз зображень і даних, отриманих із різноманітних дронів і літаків (Eija Honkavaara).

Широко використовують поєднання супутникових знімків і зображень, які отримані із дронів (Henrik Persson). Під час інтерпретації результатів дистанційного зондування використовують також незалежні параметри, які оцінюють у процесі машинного навчання: було розглянуто 18 незалежних параметрів та відповідні алгоритми (Aleksei Trubin).

Друга частина доповідей стосувалася аналізу ризиків, моделей пошкодження лісу, розвитку симптомів під час заселення короїдом окремих дерев і насаджень.

Досвід картографування з різною роздільною здатністю збитків від короїдів у Фінляндії свідчить про можливість побудови прогностичних моделей (Roope Nási). Розглянуто моделі поширення осередків короїдів у насадженнях, які ослаблені посухою та вітром (Simon Kärvemo).

Багаторічне дослідження у Фінляндії стосувалося часового ряду симптомів заселення ялин короїдом типографом (Ips typographus) у насадженнях, де ведеться господарство, та на охоронних територіях (Päivi Lyytikäinen). Про особливості проєктування розміщення польових дослідних ділянок для вивчення взаємодії системи ялина – короїд доповів Rastislav Jakuš.

Застосування супутників, літаків, безпілотників із наступною комп’ютерною обробкою знімків і зображень з метою поглиблення розуміння механізмів існування системи «короїд – дерево», вчасного впровадження необхідних заходів і зменшення збитків для господарства може бути особливо актуальним в Україні, де значну частину лісів обстежувати наземними методами найближчим часом небезпечно.

Ольга Кукіна

канд. с.-г. наук,

ст. наук. с. відділу етномології, фітопатології та фізіології