Лісова освіта у Чеському університеті природничих наук

Опубліковано: 2022-12-08

У минулому номері «Лісового й мисливського журналу» я дещо розповіла про наукові напрями в Чеському університеті природничих наук (Česká zemědělská univerzita – CZU). Нині ж розповім про лісову освіту – про вступ на навчання, про бакалаврські та магістерські програми, про аспірантуру і постдок на факультеті лісового господарства і технології деревообробки.

Умови для вступу до університету однакові для місцевих та іноземних абітурієнтів. Вони надають копію атестату про середню освіту та додаток, перекладені на чеську мову та завірені нотаріусом, кольорові фото та квитанцію про оплату вступних іспитів. За умови знання чеської мови навчання безкоштовне. Якщо людина хоче навчатися англійською, освіта є платною (в чеський університет природничих наук – 15 000 крон/рік). Українці мають ще додати довідку з печаткою зі школи, де вказано навчальний план останніх трьох років і кількість годин з кожної дисципліни, а також довідку про акредитацію школи.

Для вступу на бакалаврат зі спеціальності «Лісознавство» складають письмові іспити з біології та математики, «Мисливське господарство» – з біології, «Лісозаготівельна промисловість» – тести з математики та фізики, з економічних і деревообробних напрямів – тест із математики. Особи, що хочуть навчатися англійською мовою за напрямом «Мисливське господарство» тестуються з біології, за напрямом «Лісознавство» – з математики, і в обох випадках проходять співбесіду англійською.

Бакалаврська програма «Лісознавство» охоплює комплекс питань стосовно лісових екосистем, їхнього захисту та невиснажливого ведення лісового господарства. На першому курсі студенти вивчають основи метеорології, загальну екологію, геологію, зоологію, математику для лісівників, основи збереження здоров’я та безпеки, у другому семестрі – дендрологію, хімію навколишнього середовища, лісове ґрунтознавство, фізику для лісівників, фізіологію лісових дерев, деревинознавство, охорону праці. На другому курсі перелік дисциплін включає прикладну статистику, економіку лісового господарства, ентомологію, лісову екологію, мисливське господарство, ГІС та іноземну мову в першому семестрі, а у другому – методологію написання бакалаврської роботи, іноземну мову, лісову біоекономіку, лісову таксацію, лісову механізацію, мисливське господарство, фітосоціологію та класифікацію угруповань, насінництво та розсадництво. У першому семестрі третього курсу викладають основи комунікації з населенням, лісозаготівлю, лісову фітопатологію, лісову продукцію, лісові конструкції та реєстр нерухомого майна лісового господарства, у другому – соціологію навколишнього середовища, лісове господарство, лісозахист, методи прийняття рішень щодо участі в управлінні природними ресурсами, лісознавство, факультативно – наближене до природи лісівництво.

Завершальний іспит приймає комісія. Студент захищає бакалаврську випускну роботу і складає іспити з чотирьох комплексних предметів: «Лісозаготівля», «Лісове господарство», «Захист лісу» та «Лісівництво» («Вирощування лісу»). Здобувач одержує ступінь бакалавра та може подавати документи на навчання з магістерської програми зі споріднених напрямів або залишати університет і переходити на практичну роботу.

Бакалаврська програма з напряму «Збереження природних об’єктів і таксидермія» охоплює питання біологічних, технічних, економічних і законодавчих засад збереження рослин, комах, інших тварин, надає навички приготування чучел і муляжів різних хребетних і безхребетних тварин, гербаріїв, оформлення колекцій тощо. Випускники можуть працювати як куратори колекцій, експерти з питань консервації природних матеріалів, організатори виставок і музейних експозицій.

Після закінчення навчання студент захищає бакалаврську роботу, складає два іспити «Анатомія тварин» і «Токсикологія та управління відходами» та на вибір: «Препарування птахів», «Препарування ссавців», «Препарування риб, рептилій і амфібій», «Препарування безхребетних, рослин і грибів». Випускники можуть працювати у країнах помірної, субтропічної та тропічної зон, зокрема з питань регулювання ліцензій на полювання, пасток для одержання матеріалу для створення різних типів колекцій та експозицій, мисливських трофеїв, охорони ландшафтів, історичних пам’яток тощо.

Після закінчення бакалаврату можливо поступати до магістратури, навчання в якій триває 2 роки.

Вступники до магістратури з напряму «Лісове господарство» складають іспити з лісоуправління, економіки лісового господарства, екології лісу й лісової типології, за напряму «Лісозаготівля» – іспит з лісознавства, а також мають співбесіду стосовно властивостей гнучкості та міцності й конструкцій із дерева. Вступників, що навчатимуться англійською з напряму «Лісознавство, управління водою та ландшафтами» та «Лісова інженерія», складають іспит з англійської у формі співбесіди, а з напряму «Тропічне лісівництво та агролісівництво» мають ще й іспит з біології.

У викладанні магістерської програми з «Лісознавства, управління водою та ландшафтами» беруть участь викладачі не тільки лісового факультету та факультету наук про навколишнє середовище (Faculty of Environmental Sciences), але й іноземні запрошені лектори. У першому семестрі першого року навчання магістранти вивчають сучасну лісову екологію, інвентаризацію лісу та дистанційне зондування, комп’ютерні програми стосовно ландшафтів та екології, управління водними ресурсами, у другому – методологію підготовки дипломної роботи, лісову генетику, вплив глобальних змін на водні ресурси, зрошення та дренаж, планування ландшафтів і лісознавство.

На другому курсі магістратури основну увагу приділяють виконанню дипломної роботи. При цьому у першому семестрі заслуховують курс застосування ГІС у лісовому господарстві, у другому – планування лісового господарства, лісозахист, перспективи лісової біоекономіки.

Вибіркові дисципліни – оцінювання лісових екосистем, мисливське господарство у ландшафтах, хімічна комунікація живих організмів, великомасштабні порушення та комунікація з населенням, рубка та транспортування деревини, міське лісівництво, класифікація рослинності, лісове законодавство, глобальні зміни та лісівництво, фізіологія росту та розмноження лісових дерев.

На завершення навчання магістрант захищає дипломну роботу та складає три іспити: «Водне та ландшафтне управління» (вплив глобальних змін, застосування ГІС), «Лісове господарство» (інвентаризація лісів, дистанційне зондування, планування лісового господарства, перспективи лісової біоекономіки) та «Лісові екосистеми» (сучасна лісова екологія, лісозахист, лісознавство, лісова генетика).

Магістр може продовжувати навчання в докторантурі (аналог нашої аспірантури), яке триває 4 роки. Наприкінці навчання випускник захищає дисертацію та одержує ступінь доктора філософії (PhD).

На лісовому факультеті діє докторантура з чотирьох напрямів: з перших двох («Економіка та управління лісовим господарством і лісовою промисловістю» та «Лісівництво в умовах глобальної зміни клімату») навчання здійснюється англійською, а з двох останніх («Захист від пожеж лісу, деревини та матеріалів із деревини» та «Прикладна геоінформатика та дистанційне зондування у лісовому господарстві») – і чеською, і англійською.

Докторанти з напряму «Лісівництво в умовах глобальної зміни клімату» слухають лекції з питань кліматології, метеорології, сценаріїв зміни клімату, циклу вуглецю, впливу змінених умов на продуктивність і біорізноманіття лісових екосистем, стратегій адаптації та пом’якшення наслідків впливів зміни клімату на лісове господарство та пояснення цих проблем населенню. Докторанти знайомляться з методологією написання наукових публікацій, основами комунікації та популяризації науки, дидактики, підготовки презентацій, наукової етики, пошуку літератури, інформаційними ресурсами та інструментами для дослідження, методами статистичного аналізу. Вибіркові дисципліни – динаміка лісових екосистем у контексті зміни клімату, екологічна фізіологія рослин, інтегрований захист лісу в умовах зміни клімату, соціально-економічний вплив зміни клімату, застосування результатів моделювання клімату у вивченні екосистем.

Основні наукові теми: «Вплив зміни клімату на лісові екосистеми», «Адаптація лісів до зміни клімату», «Економічні впливи заходів з пом’якшення та адаптації в лісовому господарстві», «Соціально-економічні впливи глобальних змін на лісовий сектор», «Картування проявів клімату в лісових екосистемах Європи», питання політики, комунікації, компромісу різних секторів у питаннях мінімізації наслідків зміни клімату тощо.

Докторанти з напряму «Захист від пожеж лісу, деревини та матеріалів із деревини» вивчають засади попередження, виявлення, гасіння та моделювання поширення лісових пожеж. Вони знайомляться з теорією горіння деревини і матеріалів із неї, фізикою та механікою деревини під впливом пошкодження вогнем матеріалів і структур. Наукові напрями включають «Виявлення та прогнозування пожеж», «Вплив лісових пожеж на різноманіття лісів», «Захист від пожеж, безпека та довговічність матеріалів із деревини».

Докторанти з напряму «Прикладна геоінформатика та дистанційне зондування у лісовому господарстві» знайомляться з можливостями сучасних технологій, обладнанням і програмними продуктами для аналізу космічних знімків, зокрема лісових екосистем, обробки даних та використання у практиці лісового господарства та досліджень, прийняття рішень у разі стихійних лих, для адаптації до змін у навколишньому середовищі.

Основні наукові теми: «Використання дронів для моніторингу лісової рослинності», «Просторове моделювання та прогнозування розвитку лісу», «Картування та моніторинг впливу вітру та короїдів на ліси засобами дистанційного зондування», «Повітряне та наземне лазерне сканування для підтримки рішень у лісовому господарстві», «Оцінювання циклів води та вуглецю в лісах Центральної Європи засобами дистанційного зондування».

Після захисту дисертації доктора філософії можуть продовжувати навчання у постдокторантурі, яка функціонує за рахунок навчального закладу або фондів стипендій чи грантів. Під час перебування в постдокторантурі вчений підтверджує свою кваліфікацію публікаціями та участю у проєктах. Тривалість перебування в постдокторантурі становить від двох до п’яти й більшої кількості років залежно від специфіки проєктів і якості роботи здобувача. Так, на лісовому факультеті Чеського університету природничих наук у 2022 році проведено конкурс на три позиції постдоків, які будуть залучені до виконання дослідницьких проєктів.

Перший напрям – «Екосистемне моделювання» передбачає вивчення взаємодії зміни клімату, ведення господарства та катастрофічних збурень у лісах Центральної Європи. Завданнями виконавця будуть: використання моделі на рівні ландшафту для вирішення дослідницьких питань, пов’язаних із впливом зміни клімату, соціально-екологічних умов, тривалих впливів господарства на лісові екосистеми та їхні сервіси; статистичний аналіз і обробка даних у R-середовищі; активна участь у публікації результатів і підтримка міжнародного співробітництва.

Другий напрям – «Дистанційне зондування у лісівництві». Передбачаються дослідження стосовно застосування технологій дистанційного зондування для інвентаризації лісів, оцінювання росту лісу та використання цих даних у прийнятті управлінських рішень. Завдання – аналіз даних дистанційного зондування лісів, оцінювання змін у лісі тощо.

Третій напрям – «Лісове господарство». Передбачаються дослідження наближених до природи моделей ведення лісового господарства, прийняття рішень за багатьма критеріями, ризиків і невизначеності у плануванні, просторове планування рубок.

Вимоги до аплікантів: наявність ступеня доктора філософії з природничих наук, екології, лісівництва чи споріднених галузей; досвід роботи в середовищі R, з базами даних і знайомство зі статистикою; бажано мати досвід моделювання екосистем на основі процесів. Обов’язкова умова – вміти кваліфіковано розмовляти та писати англійською. Здобувач подає електронною поштою потенційному керівникові своє резюме (Curriculum vitae – CV), в якому зазначає кваліфікацію, досвід, перелік публікацій, а також – стислий мотиваційний лист із описом свого інтересу до проблеми та можливості брати участь у таких дослідженнях. Вибрані за цими даними особи запрошуються на співбесіду.

Докладні програми курсів лекцій розміщено на сайті Університету.

 

Валентина Мєшкова, головний науковий співробітник

відділу ентомології, фітопатології та фізіології, 

професор, д-р с.-г.
наук

 

Статтю опубліковано: «Чеська лісова освіта для всіх охочих», «Лісовий і мисливський журнал». 2022, №5. С.16–19.

Фото з сайту Університету

За матеріалами www.fld.czu.cz/cs/