Вітаємо з Днем народження директора УкрНДІЛГА Віктора Петровича Ткача!

Опубліковано: 2022-07-23

Щиро вітаємо директора Інституту, члена-кореспондента НАН і НААН України, Лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, Академіка та Віце-президента Лісівничої академії наук України, доктора с.-г. наук, професора Ткача Віктора Петровича з Днем народження! 

В. П. Ткач є умілим і талановитим організатором і керівником, який не припиняє свою діяльність у наші нелегкі часи, визнаним в Україні та поза її межами вченим в галузі лісівництва, лісознавства й екології лісів, відомим своїм творчим підходом до вирішення важливих наукових проблем, гострим розумом та ерудицією, активним громадським діячем. 

Ним особисто та під його керівництвом проведено широкомасштабні фундаментальні дослідження в різних природних зонах України, спрямовані на вивчення екологічних функцій лісів, розроблення нових ефективних систем лісоуправління, наукових засад ведення лісового господарства з урахуванням особливостей водозборів рік. Віктором Петровичем започатковано новий науковий напрямок в Україні стосовно заплавного лісівництва, розвинуто вчення Г. М. Висоцького про лісову пертиненцію та ідею програмно-цільового лісовирощування на водозбірній основі.  Науковий доробок В. П. Ткача складає понад 250 наукових праць, серед яких монографії, статті у виданнях, включених до наукометричної бази Scopus, нормативні документи, патенти. За цикл опублікованих наукових праць Указом Президента України йому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Він започаткував і активно розвиває свою наукову школу. Під керівництвом Ткача В. П. підготовлено 13 кандидатів та доктора наук, які гідно продовжують започатковані ним напрями наукових досліджень.

Його заслужений і беззаперечний науковий авторитет у поєднанні з унікальними людськими якостями є взірцем відданого служіння на благо лісового господарства України. Водночас Віктор Петрович є справжнім сім’янином, турботливим батьком і люблячим дідусем.

У цей знаменний день бажаємо Віктору Петровичу миру в Україні та скорішої перемоги, міцного здоров’я та довгих років життя, нових наукових досягнень та успіхів! Божої благодаті та різних гараздів Вам і Вашій родині! Нехай і надалі залишається твердою віра, непоборною сила духу та плідною Ваша нелегка праця на благо Інституту, лісової галузі та держави!

 Колектив УкрНДІЛГА