Відбувся Всеукраїнський науковий семінар «Наукова молодь – потенціал відновлення України»

Опубліковано: 2022-05-30

25 травня в онлайн-форматі відбувся Всеукраїнський науковий семінар «Наукова молодь – потенціал відновлення України», який було проведено в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.

Організаторами заходу виступили низка організацій, зокрема Ради молодих учених при МОН України і НАН України, ради молодих вчених низки державних установ і вищих навчальних закладів, а також Сумський національний аграрний університет і Запорізький національний університет.

Метою заходу було створення середовища для обговорення шляхів відновлення та відбудови України в післявоєнний період, налагодження співпраці між молодими вченими університетів України тощо.

Робота семінару включала в себе декілька напрямів, зокрема – екологічні наслідки війни для території України; проблеми реалізації міжнародних екологічних досліджень в умовах військових дій; технології відновлення довкілля в післявоєнний період; фактор війн XXI століття в глобальних процесах зміни клімату; соціальні наслідки війни для території України; енергетична безпека України; інформаційна та кібербезпека України; аграрний бізнес та освіта у часи війни.

На порядку денному семінару було представлено 12 доповідей науковців з різних університетів і наукових установ країни.

У заході взяли участь і науковці УкрНДІЛГА – старший науковий співробітник відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення, канд. с.-г. наук Румянцев М. Г. і старший науковий співробітник відділу лісівництва та економіки лісового господарства, канд. с.-г. наук Кобець О. В. Ними було представлено матеріали «Особливості природного відновлення дубових насаджень в південно-східній частині Лівобережного Лісостепу України» за напрямом «Технології відновлення довкілля в післявоєнний період». Ця проблема є актуальною, адже природне відновлення дубових лісів є важливим питанням для лісового господарства країни, враховуючи їхню цінність для виконання важливих еколого-захисних функцій, а також забезпечення економіки високоякісною деревиною.

Виявлення особливостей появи та успішного росту підросту, аналіз його кількісного та якісного стану дають змогу розробити відповідні заходи щодо відтворення високопродуктивних, біологічно стійких природних дубових насаджень у Лівобережному Лісостепу насіннєвим шляхом, підтримувати біологічне різноманіття лісів і загалом прогнозувати подальший розвиток і зберегти генетичний потенціал дубових лісів у регіоні.

Загалом всі представлені доповіді викликали жваву дискусію серед учасників семінару та сприяли налагодженню співпраці між молодими вченими різних навчальних закладів і наукових установ країни та обміну досвідом стосовно можливих шляхів відновлення й відбудови України в післявоєнний період.

Детальніше з роботою семінару можна ознайомитися за посиланнями https://www.facebook.com/youngscientists.ua/, https://nung.edu.ua/news/naukova-molod-potentsial-vidnovlennya-ukrayiny. Незабаром буде сформовано та представлено збірник матеріалів проведеного семінару.

Румянцев М. Г.,

 канд. с.-г. наук, с. н. с. відділу лісовідновлення

 та захисного лісорозведення УкрНДІЛГА

Кобець О. В.,

канд. с.-г. наук, с. н. с. відділу лісівництва

 та економіки лісового господарства УкрНДІЛГА