Природна та культурна спадщина в лісах – сучасні виклики

Опубліковано: 2021-12-11

Міжнародна конференція «Природна та культурна спадщина в лісах – сучасні виклики» відбулася 9–10 грудня 2021 року. Організатори – IUFRO, Інститут лісових наук у Варшаві, Лісовий культурний центр, Дирекція державних лісів Польщі.

У роботі конференції виділено п’ять основних напрямів:

• Природна та культурна спадщина в лісах – ідентифікація та інтерпретація

• Управління лісами в об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

• Культурний аспект лісокористування

• Збереження природної спадщини

• Природна та культурна спадщина в лісі – розвиток туризму та відпочинку.

Модератори конференції

Серед 50 науковців і практиків із Індії, Латвії, Литви, Нігерії, Польщі, України та Чехії більшість брали участь онлайн.

Україну представляли: В. Мєшкова та В. Пастернак із УкрНДІЛГА, О. Зібцева, С. Білоус та М. Мацала з НУБіП, Г. Гриник і О. Гриник із НЛТУ України.

У доповіді В. Мєшкової (співавтори Ю. Скрильник і М. Бєлявцев) висвітлено відмінності у видовому складі, чисельності та домінуванні жуків-ксилофагів на ділянках суцільних і вибіркових рубок, у рекреаційній і заповідній зонах НПП «Гомільшанські ліси».

Доповідь В. Мєшкової

В. Пастернак (співавтори І. Букша, Т. Пивовар, В. Яроцький і О. Лялін) висвітлив можливість використання передової мобільної ГІС-технології Field-Map для ідентифікації оцифрування та управління лісовою природною та культурною спадщиною.

Доповідь В. Пастернака

О. Зібцева повідомила про забезпечення лісами приміських зон малих українських міст столичного регіону. С. Білоус розповіла про збереження стародавніх дерев методами мікророзмноження, а М. Мацала – про модифікацію лісових екосистем Чорнобильської зони відчуження на природні ландшафти. Доповідь О. Гриник була присвячена деревній рослинності Стрийського парку Львова.

Тематика інших доповідей стосувалася питань природного та культурного туризму, просторової різноманітності вибраних послуг лісової екосистеми на ландшафтному рівні в Польщі, участі громадськості у плануванні лісового господарства на прикладі лісів навколо Варшави, недеревним лісовим виробам і матеріалам у культурі та традиції, управління лісами за зміни клімату, цінності садибних парків із лісами, співіснування культурних та екологічних благ, ролі об’єктів спадщини у міських та приміських лісах в умовах пандемічного режиму.

Валентина Мєшкова

завідувачка лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА

 професор, д-р с.-г. наук