Григорій Борисович Гладун (1956–2021)

Опубліковано: 2021-11-22

Колектив УкрНДІЛГА висловлює співчуття рідним, близьким і колишнім колегам Григорія Борисовича Гладуна, доктора сільськогоспо­дарських наук, професора, академіка Лісівничої академії наук з приводу його передчасної смерті.

Протягом 35 років – від закінчення Української сільськогосподарської академії (нині НУБІП) у 1982 р. до 2017 р. – його життя було пов’язане з Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Тут він закінчив аспірантуру, працював на посадах молодшого (1985–1987 рр.), старшого (1987–1996 рр.), провідного наукового співробітника (1997–2004 рр.), завідувача лабораторії лісових культур та агролісомеліорації (2005–2017 рр.). Тут він захистив кандидатську дисертацію (1987), зібрав матеріал для докторської дисертації, яку захищав у 2012 році у першій своїй Alma mater – НУБІП. 

Основними напрямами наукових досліджень Г. Б. Гладуна були принципи формування просторової геометрії сучасних агроландшафтів, прогнозна кількість і нормативи основних просторово-цільових груп захисних лісових насаджень агроландшафтів, ландшафтно-екологічні принципи застосування лісових меліорацій на зонально-регіональній основі, лісомеліоративні методи підвищення продуктивності багаторічних насаджень тощо.

В УкрНДІЛГА Г. Б. Гладун написав понад 250 наукових праць, зокрема 22 монографії. Ось тільки деякі з них: «Лесная мелиорация в Украине: история, состояние, перспективы» (2004), «Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування» (2005), «Ліс у степу: основи сталого розвитку» (2006), «В. В. Докучаев и лесные мелиорации» (2007), «Лесные насаждения южной части Украины» (2007).

Проф. Г. Б. Гладун був автором і співавтором нормативних документів, зокрема ДСТУ 4874:2007 Агролісомеліорація. Терміни і визначення понять (2007); ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення (2011). Він був багато років членом спеціалізованої вченої ради УкрНДІЛГА за спеціальністю 06.03.01 – Лісові культури та фітомеліорація, часто опонував на захисті дисертацій у інших спеціалізованих вчених радах.

З початку відновлення діяльності факультету лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у 1998 році і до 2017 року Г. Б. Гладун за сумісництвом працював на посадах доцента, професора, завідувача кафедри.

Від 2017 року був професором кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу (ДТСЛК) Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Після об’єднання вишів і реорганізації до останнього часу обіймав посаду завідувача кафедри ДТСЛК факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування (ФЛГЗ) Державного біотехнологічного університету (ДБТУ).

Поділяємо біль та горе рідних… Світлий, добрий спомин про Григорія Борисовича назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і поважав.

Вічна пам’ять…

Від колективу УкрНДІЛГА

 Валентина Мєшкова