Дослідження лісової смуги із потомств гібридів дуба С. С. П’ятницького

Опубліковано: 2021-11-18

Наприкінці жовтня були проведені спільні дослідження лабораторій селекції, лісових культур та агролісомеліорації в ботанічній пам’ятці природи – лісовій смузі № 65а, яка знаходиться на території ННМЦ «Комуніст» Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. У 1952 р. при створенні об’єкту тут були висаджені потомства від схрещувань гібридів дуба (дуб Висоцького, дуб Комарова, дуб Мічуріна і дуб Тімірязєва, які в 1993 р. було включено до Державного реєстру сортів рослин України). Багатьох науковців зацікавили  результати експерименту С. С. П’ятницького,  в якому лісову смугу було створено з різних потомств гібридів дуба. Це захисне насадження слугує унікальним полігоном для наукових досліджень і навчальних практик, а також є важливим селекційним об’єктом. У різні роки його досліджували науковці УкрНДІЛГА (С. Ф. Хмаладзе, К. П. Бадалов, С. А. Лось, Г. Б. Гладун та ін.).

Поперечний профіль лісової смуги № 65а

Загальний вигляд дерев дуба в середині 8-рядної лісової смуги

Станом на осінній період 2021 р. визначено показники росту, стану та селекційної категорії дерев гібридних дубів у насадженні та відібрано окремі дерева – кандидати до плюсових. Також розглянуто біотичне значення лісової смуги, а саме ступінь формування екологічного середовища. Було визначено, що фактор впливу на видовий склад і структуру флористичного та фауністичного різноманіття визначається впливом людської діяльності та лісівничо-меліоративними показниками захисного насадження.

Світлина кандидата в плюсове дерево

Вплив людської діяльності на насадження з гібридних дерев дуба

Вплив людської діяльності на насадження з гібридних дерев дуба

Лісова смуга є окремим унікальним природним об’єктом, який охороняється державою та є цінним за своїм науковим та навчально-просвітницьким значенням. Охоронний режим пам’яток природи є одним із найсуворіших після природних заповідників і заповідних урочищ. Згідно статті 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», територія лісової смуги № 65а відноситься до штучно створених об’єктів ПЗФ України. Відповідно до ст. 6 того ж закону, ця територія підлягає комплексній охороні як ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, що має особливе екологічне, наукове та господарське значення.

Світлана Лось,

канд. с.-г. наук, завідувачка лабораторії селекції;

 Світлана Сидоренко – канд. с-г. наук, м. н. с. лабораторії лісових

культур та агролісомеліорації;

Вікторія Григор’єва,

канд. с.-г. наук, н. с. ДП «Харківська ЛНДС»

Світлини надані С. В. Сидоренко та С. А. Лось