УкрНДІЛГА святкує 90-річний ювілей (2 день)

Опубліковано: 2021-06-24

24 червня 2021 р. Міжнародна науково-практична конференція «Лісівнича наука: стан, проблеми, перспективи розвитку», присвячена 90-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) продовжила роботу в режимі Zoom.

Засідання відкрила перший заступник директора УкрНДІЛГА канд. с.-г. наук Н. Ю. Висоцька. Учасники розподілилися на дві секції за тематикою доповідей. Загалом у виступах і обговоренні взяли участь 45 науковців.

До секції 1 були об’єднані доповіді з питань лісознавства й лісівництва, лісової політики, економіки та організації лісового господарства (модератор д-р с.-г. наук, проф. В. П. Пастернак).

Зокрема розглянуто напрями реформування фінансово-податкової системи лісового господарства України (І. М. Жежкун), питання стосовно визначення екологічно важливих лісових ділянок під час PEFC сертифікації (А. Е. Оборська), виявлений зсув лісорослинних умов регіону Українських Карпат під впливом зміни клімату (Ю. С. Шпарик). Наведено лісівничу характеристику та класифікацію найбільш поширених в Україні піщаних ґрунтів (С. П. Распопіна). Розглянуто напрями вдосконалення лісотранспортної мережі в гірських лісах (В. Л. Коржов), стан і перспективи застосування поступових і вибіркових систем рубок у Карпатах (В. Д. Гудима), питання прогнозування виходу круглих лісових матеріалів за класами товщини (А. М. Білоус), точності вимірювання висоти дерев (П. П. Дячук), а також динаміку лісового покриву Чорнобильської зони відчуження (1986–2018) (М. С. Мацала).

Доповідь І. М. Жежкун

Доповідь В. Д. Гудими

Доповідь А. Е. Оборської

Доповідь А. М. Білоуса

Доповідь С. П. Распопіної

Доповідь В. Л. Коржова

Доповідь П. П. Дячука

Доповідь М. С. Мацали

Секція 2 розглядала питання селекції, лісовідновлення, лісорозведення, екології та захисту лісу (модератор д-р с.-г. наук, проф. В. Л. Мєшкова).

Учасники конференції

Серед доповідей були представлені результати фундаментальних досліджень із лісової селекції, які дали змогу вдосконалити методичні підходи до відомчого сортовипробування лісових деревних рослин в Україні (С. А. Лось), розглянуті біотехнологічні аспекти збереження і відтворення цінних генотипів деревних рослин в умовах in vitro (О. Ю. Чорнобров), особливості проростання насіння та проростків сосни звичайної різної стійкості до кореневої губки (В. А. Дишко), приклади адаптації деяких хвойних інтродуцентів на різних гіпсометричних рівнях Українських Карпат (Т. Р. Юник). Обґрунтовано фактичну дальність захисного впливу полезахисних лісових смуг із урахуванням їхнього сучасного стану (С. В. Сидоренко) та підходи до ведення господарства у лісах, пошкоджених пожежами (С. Г. Сидоренко).

Доповідь В. А. Дишко

Доповідь С. А. Лось

Доповідь О. Ю. Чорнобров

Доповідь С. В. Сидоренко

Доповідь Т. Р. Юника

Доповідь В. Л. Мєшкової

Доповідь О. М. Кукіної

Доповідь С. Г. Сидоренка

Питання лісової ентомології обговорювали в доповіді В. Л. Мєшкової, присвяченій здобуткам досліджень із захисту лісу у 2015–2019 рр. та новим завданням. Дослідження О. М. Кукіної були присвячені впливу температури на фенологію ясеневого чорного пильщика.

Більшість доповідей викликали жваву дискусію.

 

В. Мєшкова,

завідувачка лабораторії захисту лісу,

професор, д-р с.-г. наук