Науковці УкрНДІЛГА представили результати своїх досліджень на міжнародній науковій конференції

Опубліковано: 2021-05-12

5-7 травня 2021 р. у м. Софія відбулася міжнародна наукова конференція «Лісове господарство – міст у майбутнє», присвячена 95-річчю вищої лісівничої освіти в Болгарії. У конференції взяли участь понад 100 учасників. Із привітаннями виступили ректор лісотехнічного університету Іван Ілієв та представник міністерства сільського господарства, продовольства та лісового господарства, декан факультету лісового господарства Маріус Дімітров, який також зробив доповідь про історію та сучасність лісівничої освіти в Болгарії, підкреслив роль університету як центру лісівничої освіти.

На пленарному засіданні були представлені доповіді: «Стратегія адаптивного лісівництва у середовищі, що змінюється», «Можливості застосування моделі EFISCEN для прогнозування стану лісів у Європі», «Лісове господарство між консерватизмом і популізмом», «Лісова інженерія: нові тенденції, виклики та можливості».

Подальші засідання конференції відбувалися за такими секціями: ріст та динаміка лісів; абіотичні та біотичні фактори на лісових територіях; біорізноманіття і охорона природи; дендрохронологія; лісова генетика і селекція, розсадники та лісорозведення; лісова інженерія; лісове ґрунтознавство, фіторемедіація та моніторинг; лісова екофізіологія; екосистемні сервіси і продукти лісу; лісова освіта, політика і регулювання.

Від УкрНДІЛГА на конференції було представлено доповідь: Букша І., Пивовар Т., Букша М., Пастернак В. «Моделювання впливу змін клімату на ліси України з використанням індексу вологості» (Modelling of climate change impact on forests of Ukraine using climate humidity index), а також спільну доповідь від УкрНДІЛГА та ХНАУ: Бугайов С., Пастернак В., Скляров В.: «Видовий склад та продуктивність м’яколистяних лісів Лівобережного Лісостепу України» (Species composition and productivity of small-leaved deciduous forests of the left bank forest-steppe of Ukraine).

Детальнішу інформацію щодо згаданих результатів дослідження науковців УкрНДІЛГА можна отримати за посиланням.

Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів