Вітаємо С. В. Сидоренко з успішним захистом кандидатської дисертації!

Опубліковано: 2021-04-21

20 квітня 2021 р. о 15:30 в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 відбувся прилюдний захист дисертації Сидоренко Світлани Вікторівни на тему: «Агроекологічні властивості дубових полезахисних лісових смуг Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури і фітомеліорація.

Роботу виконано під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Гладуна Григорія Борисовича, професора кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Офіційні опоненти:

Гайда Юрій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри агрономії, екології і агроінженерії Західноукраїнського національного університету;

Геник Ярослав Вячеславович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Щиро вітаємо Світлану Вікторівну та бажаємо нових здобутків на науковій ниві та творчої наснаги!

Прес-служба УкрНДІЛГА