Загальні збори трудового колективу УкрНДІЛГА

Опубліковано: 2021-03-17

16 березня 2021 р. відбулися загальні збори трудового колективу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

На зборах був присутній Голова Харківської обласної організації працівників лісового господарства Б. Г. Білоус.

Присутні заслухали звіт директора УкрНДІЛГА, члена-кореспондента НААН України, професора, доктора с.-г. наук В. П. Ткача щодо виконання плану науково-дослідних робіт та виробничо-фінансової діяльності у 2020 році.

В. П. Ткач також виступив зі звітом про хід виконання Колективного договору у 2020 р.

Також зі звітом про хід виконання Колективного договору у 2020 р. виступили: від профспілкової організації УкрНДІЛГА – Голова ППО УкрНДІЛГА В. А. Дишко, від ревізійної комісії первинної профспілкової організації – Л. О. Торосова.

У своїх звітах представники профспілкової організації зазначили, що ПК здійснював свою діяльність у відповідності до норм статуту Профспілки працівників лісового господарства України.

На зборах відбулися вибори профспілкового комітету та голови профкому і ревізійної комісії, а також було обрано делегатів на XIII звітно-виборну конференцію обласної організації профспілки та висунуто кандидатури до нового складу обласного комітету профспілки та ревізійної комісії.

Відкритим голосуванням роботу директора, адміністрації та профспілки визнали задовільною.

Прес-служба УкрНДІЛГА