Мєшкова В.Л. Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів. Харків: Майдан, 2002. – 244 с., 35 табл., 105 рис., 1 дод. Бібл. 443 назв. ISBN 966-7903-63-X.

 

На основі аналізу багаторічних даних з історії та географії масових розмножень комах-хвоєлистогризів встановлено причини відмінностей у поширенні, тривалості та інтенсивності спалахів у географічних і екологічних популяціях, визначені механізми взаємодії глобальних і локальних чинників. Здійснено районування території України за ймовірністю виникнення та амплітудою спалахів комах-хвоєлистогризів.

Розроблено класифікацію комах-хвоєлистогризів за типами сезонного розвитку. Визначені критичні періоди та чинники, що впливають на структуру та динаміку популяцій комах – представників різних типів сезонного розвитку.

Створено фенологічну теорію динаміки чисельності популяцій на прикладі комах-хвоєлистогризів. Доведено провідну роль термінів і темпів розвитку особин у динаміці чисельності популяцій комах-хвоєлистогризів. Запропоновано методи науково обґрунтованого прогнозування просторово-часової динаміки чисельності комах-хвоєлисогризів, що дає змогу суттєво зменшити обсяги застосування винищувальних заходів у лісах України.

Призначена для науковців і фахівців у галузях лісового та сільського господарства, захисту росин, викладачів, аспірантів і студентів біологічних і сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів.