Бондарук Г.В., Букша І.Ф. Сертифікація лісогосподарського підприємства: практичний посібник. Монографія – Х.: УкрНДІЛГА, КП Друкарня № 13, 2008. – 172 с. В книзі розглядаються практичні аспекти сертифікації ведення лісового господарства та лісової продукції згідно вимог стандартів Лісової Опікунської Ради (ЛОР – FSC).

Призначена для фахівців лісового господарства, охорони природи, науковців та інших зацікавлених сторін, які опікуються проблемами сталого ведення лісового господарства та лісової сертифікації. Рекомендовано до друку Вченою Радою УкрНДІЛГА (протокол № 6 від 18 вересня 2008 р.)

ISBN 978-966-1664-11-0